GRAĐANI NE SANJAJU ŠTA IH ČEKA

Linijski park predstavljaće nesvakidašnju atrakciju u Beogradu ali će u mnogome olakšati građanima kretanje. U sklopu pomenute lokacije nalaziće se i velika površina namenjena saobraćaju, koja obuhvata postojeću autobusku i železničku stanicu, a planom metroa predviđena je još jedna stanica.

Autori ove celije su poštujući nasleđenu topografiju formirali pravce pešačkog i ostalih kretanja. Površine namenjene saobraćaju zauzimaju teritorijalno značajan deo ove lokacije, pa je u skladu sa navedenim, pedviđen plato na koji se nadovezuje park sa obiljem slobodnih i zelenih površina.

Ovim se težilo što boljem rešenju frekventnosti pešačkog saobraćaja koje uslovljavaju postojeće i planirana stanica metroa. Trebalo bi napomenuti da je pešačka komunikacija organizovana kroz mrežu čija je hijerarhija uspostavljena kroz primarni, sekundarni i tercijalni vid kretanja.

Promo
foto: Promo

Takođe, denivelisane drvene pasarele namenjene su pešačkom saobraćaju.

A kada je u pitanju celina 1 treba istaći da se pešačke i biciklističke staze prožimaju duž cele lokacije. Posebna pažnja je posvećena pozicioniranju i obradi pešačkih pasarela, koje omogućavaju atraktivne vizure sa kojih se pruža pogled na levu obalu Dunava i Veliko ratno ostrvo.

Svaka celina je brižljivo osmišljena. Pa tako kada je u pitanju Celina 5 idejnim rešenjem predviđena je gradnja pešačke i biciklističke pasarele koje se u zoni iznad Dunavske ulice spajaju.

Izvor : Espreso

Foto: Promo

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *