AKO VAM ISTIČE VOZAČKA DOZVOLA, OVO SU PRAVILA KOJA TREBA DA ZNATE

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Zahtev za izdavanje nove, zbog isteka važenja prethodne, podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Izuzetno, kada je to potrebno (zbog odlaska u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga) zahtev se može podneti i pre navedenog roka, ali ne ranije od godinu dana.

Šta treba priložiti uz zahtev?

  • vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
  • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
  • važeću ličnu kartu na uvid;
  • uplatnica generisana na portalu eUprave;
  • ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 milimetara u analognom obliku koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva, nije retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci. Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od deset godina. Osobama starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

0036164363, vozačka dozvola, vozač, automobil
FOTO: PROFIMEDIA

Ranije izdatu vozačku dozvolu (koja je predata uz zahtev i kojoj je istekao rok važenja) nadležni organ poništava bušenjem. Ako važnost stare vozačke dozvole nije istekla, podnosilac zahteva tu dozvolu zadržava do uručenja nove, kada staru dozvolu predaje organu radi poništenja iste bušenjem. Poništena vozačka dozvola vraća se vozaču.

Ako je zahtev uredan i potpun, službeno lice koje vodi postupak izdaće podnosiocu potvrdu koja se vraća prilikom preuzimanja nove vozačke dozvole.

Izvor : kurir.rs/mondo.rs

Foto: Shutterstock

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *