DETALJNO UPUSTVO ZAMENE ISTEKLE LIČNE KARTE

Mnogi sugrađani često se po pravilu u poslednjem trenutku suoče sa neprijatnim izneđenjem – istekom lične karte i drugih dokumenata. Ono što u ovakim situacijama treba imati na umu jeste da kada istekne lična karta imate 15 dana od datuma isteka da podnesete zahtev za izdavanje nove.

Prema Zakonu o ličnoj karti predviđene su drastične kazne za svakog ko nema važeću ličnu kartu i ona iznosi 50.000 dinara ili do 30 dana zatvora. Prema istom zakonu zaprećena je novčana kazna od 5.000 dinara za svakog ko u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja ili ne prijavi nestanak odnosno pronalazak lične karte.

POlicijska uprava
POlicijska upravafoto: BETAPHOTO/MUP SRBIJE/MO

Prilikom podnošenja zahteva za zamenu istekle lične karte potrebno je poneti isteklu ličnu kartu, kao i dati saglasnost da MUP po službenoj dužnosti pribavi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ukoliko to građanin želi. Ukoliko je građanin već posedovao biometrijsku ličnu kartu nije neophodno pribavljati dokumentaciju, s obzirom na to da u bazama MUP-a podaci već postoje.

Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za zamenu istekle lične karte?

  • prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola);
  • uplatnica generisana na portalu eUprave;
  • po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.
Lična karta
Lična kartafoto: Printscreen/mup.gov.rs

Po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavljaju se podaci iz sledećih dokumenata:

  • Izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
  • Uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
  • Izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka).

Iznosi taksi za zamenu lične karte su 928,80 dinara + 226 dinara = 1.154,80 dinara. Budite spremni na malo veći iznos jer se na ovu cenu dodaje i provizija banke ili pošte tako da je konačna cena oko 1.200 dinara. Jedna od novina u zakonu o ličnim kartama jeste oglašavanje ličnih karata nevažećim ukoliko su nestale, odnosno, izgubljene. Do sada se to radilo u Službenom glasniku, dok će se, prema novim pravilima, ovaj posao završavati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Administrativna taksa za oglašavanje lične karte nevažećom iznosi 900 dinara, a uplatnicu možete generisati na portalu eUprave.

Građani Srbije preko portala eUprava mogu zakazati termin za izdavanje lične karte i to u odeljku „eZakazivanje – lična karta i/ili pasoš“. Podnosilac zahteva mora biti punoletno fizičko lice i državljanin Republike Srbije. Termin možete zakazati za sebe i uz taj termin dodati i termine za još 4 člana porodice ukoliko je potrebno. Najraniji datum za zakazivanje termina je 1 dan pre dana podnošenja zahteva. Najkasniji datum za zakazivanje termina je 30 dana unapred.

Izvor : Espreso / Mondo / Prenela: J.N.

Foto: Kurir

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *