EVO ŠTA SE SVE PLAĆA RAČUNU KOJI IZDAJE INFOSTAN

Šta i kako plaćamo Infostanu, kako se formira cena, koja je njegova uloga, kako izgleda račun… Samo su neka od pitanja koja zanimaju mnoge građane u Beogradu.

Infostan je javno komunalno preduzeće koje predstavlja integralni deo komunalnog sistema Grada Beograda. Glavna delatnost ovog preduzeća je objedinjena naplata komunalnih usluga. U praksi, ovo znači da Infostan omogućava građanima da na jednom mestu izmire sve svoje komunalne obaveze, što znatno pojednostavljuje i ubrzava ovaj, inače komplikovan, proces.

Važno je napomenuti da cene komunalnih usluga ne određuje Infostan, već javna preduzeća koja pružaju te usluge, dok Skupština grada Beograda daje saglasnost na promene cena. Infostanova uloga je isključivo u naplati tih usluga. Umesto da građani obilaze različite institucije za plaćanje vode, struje, grejanja i slično, sve se može obaviti preko jednog računa koji izdaje Infostan.

Plaćanje računa
Plaćanje računafoto: Nemanja Pančić

Šta sve obuhvata uplatnica Infostana?

Grejanje i zagrevanje vode

Ovu uslugu pruža Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, dok se obračun i naplata vrše preko JKP „Infostan tehnologije“.

Cena grejanja i zagrevanja vode se obračunava na osnovu raspodeljene toplotne energije i instalisane snage. Konkretno, cena grejanja iznosi 119,39 dinara po metru kvadratnom, dok se instalisana snaga naplaćuje 11,62 dinara po kilovat času dnevno ili 1,24 dinara po metru kvadratnom dnevno. Za toplu vodu cena se formira dodavanjem iznosa naknade za zagrevanje vode na isporučenu količinu hladne vode.

Potrošnja toplotne energije se obračunava za prethodni mesec. Ovo znači da će se na vašem računu za februar, na primer, naći podaci o potrošnji za januar. Cena utrošene toplotne energije je 7 dinara po kilovat času.

Hladna voda, kanalizacija i pogonska spremnost sistema

Ove usluge pruža JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, a naplata se vrši preko JKP „Infostan tehnologije“.

Cena hladne vode se obračunava na osnovu potrošnje izražene u kubnim metrima. Aktuelna cena je 59,46 dinara po kubnom metru sa PDV-om. Ovaj iznos se dalje raspodeljuje prema kriterijumu koji utvrđuje Skupština stambene zajednice.

Račun za struju
Račun za strujufoto: Espreso, Profimedia

Kada je reč o kanalizaciji, cena je 24,04 dinara po kubnom metru. Pored toga, postoji i stavka za pogonsku spremnost sistema koja se naplaćuje fiksno i iznosi 130,68 dinara.

Sakupljanje i transport komunalnog otpada

Ovu uslugu pruža JKP „Gradska čistoća“. Naknada za sakupljanje i transport komunalnog otpada za domaćinstva iznosi 5,61 dinar po metru kvadratnom. Ako se plaća paušal po kanti, onda iznosi 387,20 dinara po domaćinstvu.

Za ostale korisnike cena je 16,50 dinara po metru kvadratnom, dok se za poslovne prostore plaćaju fiksne naknade koje variraju i iznose od 1.177 do 2.211 dinara. Za poslovne prostore veće od 30m2 naplaćuje se 26 dinara po metru kvadratnom.

Odlaganje komunalnog otpada

Ovu uslugu pruža Beo čista Energija. Za domaćinstva kod kojih se komunalni otpad odlaže u individualne kante od 240 litara cena iznosi 74,80 dinara po domaćinstvu. Ako se koriste kante od 120 litara, cena je 37,40 dinara po domaćinstvu.

Za ostale korisnike cena odlaganja komunalnog otpada iznosi 2,70 dinara po metru kvadratnom. Što se tiče poslovnih prostora sistem naplate je sličan kao i kod sakupljanja i transporta otpada. Za poslovne prostore manje od 30m2 utvrđena je fiksna cena koja varira od 192,40 do 361,30 dinara u zavisnosti od grupe u koju preduzetnik spada. Za prostore veće od 30 kvadratnih metara, cena je 4,16 dinara po metru kvadratnom.

Lift
Liftfoto: Profimedia

Zakupnina, održavanje zgrade sa i bez lifta i čišćenje zgrade

Ova stavka na računu Infostan obuhvata više različitih usluga koje pruža Javno preduzeće „Gradsko stambeno“ koje je zaduženo za stanove i garaže u fondu ovog preduzeća, kao i za neprofitne i zakupnine za izbeglice.

Kada je reč o održavanju zgrade, cena se razlikuje u zavisnosti od toga da li zgrada ima lift ili ne. Za zgrade sa liftom, cena održavanja iznosi 17,12 dinara po metru kvadratnom stana. Za zgrade bez lifta, cena je 10,72 dinara po metru kvadratnom stana. Za stanove u kojima se odvija poslovna delatnost, cena je 34,25 dinara po metru kvadratnom sa liftom i 21,43 dinara po metru kvadratnom za zgrade bez lifta.

Čišćenje zgrade takođe spada pod nadležnost JP „Gradsko stambeno“, a cena za čišćenje zgrade na Infostan računu iznosi 217,91 dinara po stanu.

Zajednička električna energija

Ova stavka se odnosi na potrošnju električne energije u zajedničkim prostorijama stambene zgrade. Pružalac ove usluge je „EPS distribucija doo“.

Cena se utvrđuje tako što se ukupna potrošnja na mernom instrumentu pomnoži sa cenom u dinarima po kWh. Nakon toga, dobijeni iznos se raspodeljuje na posebne delove zgrade prema kriterijumu koji utvrđuje Skupština stambene zajednice. Ovi kriterijumi mogu biti broj članova domaćinstva ili površina prostora koji se koristi.

Dimničarske usluge

Dimničarske usluge su specifična stavka na računu Infostan koja se odnosi na održavanje i bezbednost stambenih objekata. Pružalac ovih usluga je „Dimničar AD“.

Zgrada
Zgradafoto: Aleksa Petrović

Trenutna cena za dimničarske usluge iznosi 1,383 dinara po metru kvadratnom stana. Ova usluga je obavezna i odnosi se na redovno čišćenje i održavanje dimnjaka, što je ključno za bezbednost stanara.

Tekuće i investiciono održavanje zgrade i naknada upravniku

Ova stavka na računu Infostan obuhvata troškove koji se odnose na održavanje zgrade. Odluke o vrstama i iznosima naknada donosi skupština stambene zajednice, a naplatu vrši JKP „Infostan tehnologije“.

Stambena zajednica ne može propisati niži iznos za troškove održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade od onog koji je utvrđen odlukom, a minimalni iznosi su sledeći:

za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta 360,85 RSD;

za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom 469,11 RSD;

za garažu 216,51 RSD;

za garažne boksove i garažna mesta 144,34 RSD;

za samostalne delove zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) 216,51 RSD.

Kada je reč o investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade, minimalna visina iznosa izdvajanja je takođe precizno utvrđena. Ovaj iznos je definisan u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog ili samostalnog dela zgrade.

po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta starosti do 10 godina u iznosu od 3,13 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 4,69 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu 6,25 RSD i starosti od 30 godina 7,82 RSD;

po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom starosti do 10 godina u iznosu od 4,07 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 6,10 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 8,13 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 10,16 RSD;

po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade, starosti do 10 godina u iznosu od 1,25 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 2,50 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 3,13 RSD;

Garaža
Garažafoto: Profimedia

po kvadratnom metru garažnog boksa i garažnog mesta kao posebnog dela zgrade starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD;

po kvadratnom metru samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD.

Naplaćena sredstva se prenose na tekući račun stambene zajednice, koja samostalno odlučuje o svrsi i dinamici njihovog trošenja.

Tekuće i investiciono održavanje lifta

Održavanje lifta se vrši prema pojedinačnom ugovoru sa stambenom zajednicom. Pružaoci usluge su različita preduzeća, među kojima su „Pan lift d.o.o.“, „Kosmaj d.o.o.“, „Kone d.o.o.“ i drugi.

Izvor : Espreso/Mondo/N.D./Prenela: N.J

Foto: Nemanja Pančić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *