GAZDA VIŠE NE MOŽE DA VODI FIRMU, EVO KAKO DA PREUZMETE VEĆ RAZRAĐENI BIZNIS

Radite u uspešnoj firmi čiji vlasnik iz nekih objektivnih razloga ne može više da je vodi, a vi se osećate sposobnim da preuzemete njegov biznis, da između ostalog ne ostanete bez posla. Ako ste u toj grupi evo objašnjenja da li je i pod kojim uslovima moguće postati vlasnik tuđe firme.

Preuzimanje firme se razlikuje zavisno od toga da li je ona registrovana kao preduzetnička radnja ili je u pitanju društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uzećemo primer razrađenog frizerskog salona koji odlično posluje i koji zaposleni žele da preuzmu od vlasnika, koji ne može njime više da upravlja.

– Ako je frizerski salon registrovan kao preduzetnik, onda treba imati u vidu da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Frizerski salon, koji je registrovan kao preduzetnička radnja, ne može biti prepušten, odnosno prenet na nekog svog zaposlenog, osim ukoliko zaposleni nije potomak preduzetnika. Poslovno sposobni naslednik može nastaviti obavljanje delatnosti preduzetnika i za života preduzetnika ako to pravo vrši na osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života u skladu sa propisima kojima se uređuje nasleđivanje i koji mora biti solemnizovan od strane notara – objašnjavaju u Agenciji za privredne registre.

Pošto preduzetnička radnja ne može biti prepuštena drugoj osobi, osim potomcima, bez obzira o kom poslu da se radi, ostaje samo pitanje šta je sa firmama koje su registrovane kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

– Ukoliko je u pitanju društvo sa ograničenom odgovornošću, privredno društvo se može preneti na drugo lice ugovorom o prenosu udela. Ugovor mora biti overen kod notara – jasni su u APR.

Da podsetimo, registracija firme traje najduže pet dana, a najčešće se sav posao završava za dva radna dana.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU FIRME

ZA PREDUZETNIKA:

 • Potpisana registraciona prijava osnivanja
 • Dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizicko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša ili strane lične karte)
 • Propisanu dokumentaciju (ukoliko je za registraciju odabrane delatnosti potrebno pribaviti prethodnu saglasnost ili dozvolu nadležnog organa)
 • Dokaz o uplati naknade za osnivanje
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat (koliko se prijava podnosi elektronskim putem)
 • Sken ličnog identifikacionog dokumenta (ako je prijavu potpisao punomoćnik)

ZA PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU:

 • Elektronska registraciona prijava osnivanja DOO-a
 • Osnivački akt društva potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom osnivača ili digitalizovan u skladu sa zakonom
 • Dokaz o identitetu člana društva odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre
 • Odluka o imenovanju zastupnika ako isti nije određen osnivačkim aktom
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja
 • Sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja
 • Naknada za registraciju osnivanja

Postupak registracije se pokreće podnošenjem popunjene registracione prijave, u koju podnosilac prijave, između ostalog, unosi podatak o sedištu privrednog društva ili preduzetnika. Registracija preduzetnika može se obaviti podnošenjem prijave i u elektronskoj i u papirnoj formi, dok se osnivanje privrednog društva vrši isključivo elektronskim putem.

Foto: Shutterstock

Autor: Slavica Čolić

Izvor : Kurir.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *