HOĆETE DA OTVORITE FIRMU, EVO ŠTA VAM TREBA

Planirate da otvorite firmu ali vas hvata panika pri pomisli na procedure registracije i gomilu dokumentacije koja vam je potrebna da bi ste postali preduzetnik ili vlasnik privrednog društva. Ne brinite, nije strašno. U registru će se vaša firma naći najduže za pet dana, a najčešće se sav posao oko registracije završava za dva radna dana.

Postupak registracije se pokreće podnošenjem popunjene registracione prijave, u koju podnosilac prijave, između ostalog, unosi podatak o sedištu privrednog društva ili preduzetnika. Registracija preduzetnika može se obaviti podnošenjem prijave i u elektronskoj i u papirnoj formi, dok se osnivanje privrednog društva vrši isključivo elektronskim putem.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU

ZA PREDUZETNIKA:

 • potpisana registraciona prijava osnivanja
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizicko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša ili strane lične karte)
 • propisanu dokumentaciju (ukoliko je za registraciju odabrane delatnosti potrebno pribaviti prethodnu saglasnost ili dozvolu nadležnog organa)
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje
 • kvalifikovani elektronski sertifikat (koliko se prijava podnosi elektronskim putem)
 • sken ličnog identifikacionog dokumenta (ako je prijavu potpisao punomoćnik)

ZA PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU:

 • elektronska registraciona prijava osnivanja DOO-a
 • osnivački akt društva potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom osnivača ili digitalizovan u skladu sa zakonom
 • dokaz o identitetu člana društva odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre
 • odluka o imenovanju zastupnika ako isti nije određen osnivačkim aktom
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja
 • sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja
 • naknada za registraciju osnivanja

Naknada za registraciju preduzetnika koja se plaća elektronski je niža od naknade koja se plaća ukoliko se prijava podnosi u papiru. Fotokopiju ličnog identifikacionog dokumenta nije potrebno prilagati ako je podnosilac potpisao prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Za privredno društvo sa ograničenom odgovornošću dokumenti koji se prilažu moraju biti u formi elektronskog dokumenta potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdavaoca dokumenta (Na primer potvrda banke mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke) ili digitalizovani u skladu sa zakonom.

kancelarija, biznis plan, pravljenje biznis plana, ljudi za računarom, papirologija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Javnosti je dobro poznat slučaj dečije igraonice koju je vlasnik registrovao na adresi Nemanjina 11, odnosno na adresi Vlade Srbije, koja je zbog lošeg poslovanja izbrisana iz registra pre nego što je otkriveno na čijoj je adresi registrovana. Sličan slučaj se može desiti i ubuduće ukoliko vlasnik takve firme ne preza od krivične odgovornosti zbog netačnih i lažnih dokumenata, jer Agencija za privredne registre ne proverava verodostojnost priložene dokumentacije.

– Postupak registracije se zasnima na načelu formalnosti, prema kome registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti. Dakle, podnosilac prijave snosi odgovornost za tačnost i istinitost podataka dostavljenih državnom, odnosno registarskom organu, radi registracije i objavljivanja. Objavljivanjem podataka i dokumenata na internet stranici Agencije za privredne registre, završava se njena nadležnost – objašnjavaju za Kurir u Agenciji za privredne registre.

U APR naglašavaju da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, registrovani subjekt, kao poreski obveznik, ima zakonsku obavezu da uvek bude dostupan poreskim organima radi kontrole.

– Ukoliko poreski organ, u postupku kontrole, utvrdi da se registrovani privredni subjekt ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta, može da oduzme PIB i da donese ostale zakonom propisane mere zabrane. Takođe, inspekcije kontrolišu registrovane privredne subjekte i utvrđuju da li ispunjavaju uslove za obavljanje registrovane delatnosti, te donose mere iz svoje nadležnosti. Najzad, odredbom člana 45. Zakona o postupku registracije u APR propisana je i krivična odgovornost za lice koje registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi – ističu u APR.

papiri, hrpa papira, gomila papira, dokumentacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Kako tvrde u APR njihov posao je da prilikom registracije osnivanja provere da li su svi podaci uneti u prijavu saglasni podacima iz priložene dokumentacije i podacima iz javno dostupnih službenih evidencija i registara.

– Podaci o osnivaču se dodatno proveravaju pretragom liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija kao i pretragom Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica, koju takođe vodi Agencija i koja sadrži, pored ostalog, podatke o licima kojima je Poreska uprava rešenjem izrekla privremenu meru zabrane registrovanja sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanja novih privrednih subjekata – kažu u APR.

Izvor : Kurir.rs

Autor: Slavica Čolić

Foto: Shutterstock

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *