MAKSIMALNA NAKNADA ZA IZVOD IZ KATASTRA 540 DINARA

Promenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture, građani će upis ili promene u katastru moći da izvrše isključivo digitalnim putem.

Novina je i da to neće moći da urade neposredno, već preko profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija.

Vlada Srbije donela je uredbu o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Javni beležnik će izvod iz katastra nepokretnosti izdavati putem aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a preko Servisne magistrale organa koja je povezana sa GKIS-om.

Beležnik će preuzimati podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži datum ažurnosti, overavati svojeručnim potpisom i pečatom.

Kada je reč o geodetskim organizacijama one će dokument izdavati na isti način kao i javni beležnik uz overu ovlašćenog lica geodetske organizacije potpisom i pečatom.

Preduzetnik upisan u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, izvod overava svojeručnim potpisom i pečatom preduzetnika.

U tekstu uredbe navodi se da je moguće izvod izdati i u elektronskom obliku uz overu kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Za izdavanje izvoda iz katastra nepokretnosti javni beležnik, geodetska organizacija, odnosno posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti naplaćuje isključivo naknadu troškova koja ne može biti viša od 540 dinara.

Za pribavljanje podataka i uverenja ne naplaćuje se republička administrativna taksa, a javni beležnik nema pravo na nagradu i naknadu troškova po tom osnovu.

hiljadu dinara, novac u rukama, dinari, srpski dinari, novac, pare
FOTO: SHUTTERSTOCK

Geodetska organizacija i posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti, podatke pribavljaju bez plaćanja takse, odnosno naknade.

Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da novi način upisa sprečava falsifikovanje starih dokumenata, jer se sada isti prenose u digitalni format, a njihovu ispravnost i validnost proveravaju profesionalni korisnici.

Digitalni upis u katastar je jedini način da se onemogući manipulacija i intervencija na dokumentima i da se završi sa beskrajnim putevima papira koji dolaze i izlaze iz RGZ-a.

Izvor : kurir.rs/biznis.rs

FOTO: SHUTTERSTOCK

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *