NOVE MERE PROTIV NASILNIH ĐAKA U SRPSKIM ŠKOLAMA – ALI I RODITELJA

Izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sada su povećane obaveze i kazne za nasilne učenike, ali i roditelji nasilne dece će loše ponašanje svoje dece morati mnogo više da plate – umesto dosadašnjih 10.000 do čak 100.000 dinara. I ne samo to, moraće i mnogo više da se uključe u rešavanje problema. Ovo je osam najznačajnijih promena koje donosi novi zakon kada su u pitanju nasilni đaci

1. Ne može da promeni školu dok se ne završi vaspitno-disciplinski postupak

Nakon što se desi slučaj nasilja u školi, roditelji uglavnom smatraju da je nasilni đak taj koji treba da pređe u novu školu. Međutim, u tom slučaju stara škola obustavlja disciplinski postupak, a nova nema osnova da ga pokrene, i tako nasilna deca uglavnom prolaze bez ikakvih posledica.

Sada se to menja, u smislu da će primenom novog zakona biti nemoguće da do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka nasilnik promeni školu. Dakle, sada nasilnik ostaje u staroj školi i duže nego pre. Roditelji zameraju upravo to što se nasilnik ne premešta u drugu školu jer ga tako i žrtva viđa, što dodatno otežava celu situaciju, ali će, primenom novog zakona, barem postupak protiv nasilnika morati da bude završen, a kazna izrečena.

U Zakonu se navodi i da učenik ili roditelj na to nemaju pravo žalbe, ali da imaju pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

– Škola će doneti rešenje kojim se izdavanje ispisnice odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka – piše u izmenama Zakona.

Ukoliko dete koje je tokom školovanja imalo izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske merama, one moraju biti unete u ispisnice prilikom upisivanja u drugu školu u toku školske godine.

2. Bahato ponašanje – udaljavanje iz škole i onlajn nastava 5 dana, roditelj dužan da prati proces

Udaljavanje učenika sa nastave mnogi su videli kao konačno rešenje za đake koji se bahato ponašaju u školi, maltretiraju drugu decu, ali i nastavnike, uništavaju školsku imovinu ili imovinu drugih đaka. Rešenje o udaljavanju učenika sa nastave donosi direktor škole i on prelazi na onlajn nastavu pet dana.

Predsednik Foruma beogradskih gimnazija Aleksandar Markov smatra da bi najveći strah suspendovanom učeniku trebalo da bude činjenica bi sledeća mera nakon suspenzije, mogla biti isključenje.

tuča, škola, đaci
FOTO: SHUTTERSTOCK

– Učenik ima 5 dana da razmisli i da shvati da škola može da funkcioniše i bez njega, da vidi da može biti vrlo lako isključen. Ovo se njemu računa kao opravdani izostanak, ali na osnovu njih se on izvodi na razredni ispit – pojasnio je on.

Tokom isključenja dobija materijale za učenje, „ali na njemu je da li će da uči ili ne“. Bitna izmena u ovom članu Zakona je što je roditelj „dužan da se informiše o toku nastavnog procesa“.

Dakle, nasilni učenik ne da dobije pet dana odmara, već da uči od kuće, a i roditelji će morati da se uključi u ceo taj proces.

3. Ako se roditelj ne odazove, direktor postavlja psihologa da zastupa učenika

Ukoliko se pokrene vaspitno-disciplinski postupak, učenik, roditelj, učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Ukoliko se roditelj ne odazove tom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana, psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u tom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad.

4. Ocena iz vladanja ulazi u prosek

Još jedna velika novina jeste da se ocenjuje i vladanje učenika, i da za učenike od drugog razreda osnovne škole i svih razreda srednje škole utiče i na opšti uspeh, te da se ocenjuje brojčano u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta. Dakle ulazi u prosek!

Za učenike prvog razreda vladanje se ocenjuje u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta opisnom ocenom koja ne utiče na opšti uspeh učenika.

5. Ako donese alkohol, cigarete ili drogu u školu sledi suspenzija

Iako se donekle podrazumevalo da u školu ne treba donositi alkohol, oružje, cigarete ili psihoaktivne supstance, izmenama Zakona to sada spada u teže povrede obaveza učenika.

Osim toga što ne sme da uništi ili ukrade imovinu škole ili svojim ponašanjem ugrozi svoju ili tuđu bezbednost, učenik može zbog posedovanja, korišćenja i davanja psihoaktivnih supstanci, alkohola i cigareta biti udaljen sa nastave minimum pet dana, a maksimum do okončanja disciplinskog postupka.

nasilje, škola, Vršnjačko Nasilje
FOTO: SHUTTERSTOCK

Takođe, u teže povrede spada i upotreba mobilnog telefona u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja. Škola je dužna da opštim aktom propiše upotrebu elektronskih uređaja.

6. Ako se nasilje desi van škole pojačava se vaspitni rad

Nakon što je učenicu 7. razreda novobeogradske osnovne škole „Jovan Dučić“ drug iz razreda šutnuo u glavu i polomio nos, ima strah od povratka u učionicu. Slučaj komplikuje činjenica da se nasilje desilo nedaleko od škole, pa to umanjuje ingerencije škole u vidu kažnjavanja učenika.

Iz škole su se na pitanje da li je dečak kažnjen, pozvali na izmene Zakona koje i dalje ne propisuju obaveze škole da reaguje u većoj meri od toga da pojača vaspitni rad sa nasilnim detetom.

Kako su saopštili, „on će razgovarati sa odeljenskim starešinom, pedagogom i psihologom škole. Učenik će uraditi i prezentaciju vezanu za toleranciju koju će predstaviti drugovima i drugaricama svog odeljenja, a roditelji učenika će dolaziti na razgovore kod odeljenskog starešine i stručne službe“.

„Sa učenikom koji van prostora škole, odnosno drugog prostora u kome škola ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, učini povredu zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona (nasilje, diskriminacija, vređanje ugleda i dostojanstva… prim. nov.), škola u skladu sa izveštajem spoljašnje mreže zaštite pojačava vaspitni rad, uz preduzimanje drugih aktivnosti u skladu sa propisima kojima se uređuju: kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije, postupanje ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminativnog ponašanja i vređanja ugleda, časti i dostojanstva ličnosti, kao i protokola postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje“, navodi se u Izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Učionica, Deca
FOTO: SHUTTERSTOCK

7. Pojačane odgovornosti roditelja

U odnosu prema vršnjacima i nadređenima, odgovornost nije samo na učenicima, već i roditeljima. Njihovo učestvovanje u procesu školovanja je od velikog značaja, a sada su njihove obaveze povećane, ali sa tim i kazne za nepoštovanje.

Jedna od njih je da roditelj na poziv škole uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom (u realizaciji operativnog plana zaštite i plana pojačanog vaspitnog rada)

Takođe, treba da učestvuje u predlaganju sadržaja vannastavnih aktivnosti i programa na nivou ustanove.

U izmenama Zakona je propisano da učestvuje u postupku izbora udžbenika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju udžbenici.

8. Kazne za roditelje do 100.000 dinara

Osim odgovornosti, povećanje su i kazne za nepoštovanje određenih odredaba Zakona, a koje idu i do 100.000 dinara!

Neke od njihovih odgovornosti su i da dete redovno pohađa nastavu, informiše školu ukoliko je sprečeno da dođe, pravda izostanke…

Novina je da su kazne predodređene i ukoliko na poziv škole ipak ne učestvuje u realizaciji operativnog plana zaštite i plana pojačanog vaspitnog rada. Kaznu može platiti zbog težih povreda obaveza učenika.

Za povredu ovih propisa kazna ide od 10.000 do 100.000 dinara.

Kazne od 40.000 do 100.000 dinara sleduju roditeljima ukoliko učenik vrši fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje. Тakođe, kazniće se i zbog ponašanja deteta koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo.

Izvor : Kurir.rs/Blic

FOTO: T. ILIĆ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *