OSIM PLATE SVI RADNICI U SRBIJI IMAJU PRAVO I NA OVIH 6 NAKNADA

Prema važećim propisima zaposleni u Srbiji imaju pravo pored plate i na naknadu svih troškova koji nastaju u vezi sa radom. Tako svi po Zakonu o radu mogu da očekuju i naknadu sledećih troškova:

1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz (putni trošak);

2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;

3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu;

4) smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade (naknada troškova nastalih u vezi sa terenskim radom);

5) za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način (topli obrok);

6) za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

srpski dinar, dinari, žena drži novčanik
FOTO: SHUTTERSTOCK

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom ishranu tokom rada na jedan od dva načina:

– obezbeđivanjem ishrane zaposlenom tokom radnog vremena o svom trošku

– isplatom naknade troškova koje zaposleni ima za ishranu u toku rada.

MINIMALAC I TOPLI OBROK

Zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu iz člana 108. ovog zakona (radi se o uvećanju za rad na dan praznika koji je neradni dan, za rad noću, za prekovremeni rad), pravo na na naknadu troškova i druga primanja koja se smatraju zaradom u skladu sa zakonom. Osnovica za obračun ovako određene uvećane zarade je minimalna zarada zaposlenog.

Jasno je da topli obrok ne može biti ukalkulisan u minimalnu zaradu, odnosno zaposleni koji je prima ima pravo i na isplatu toplog obroka pored iznosa koji pokriva minimalac.

Kako god, visina ovih troškova mora da bude iskazana u novcu, bez obzira na način obezbeđivanja ishrane za vreme radnog vremena. Moguće je opredeliti fiksni iznos, staviti opisnu odrednicu ili iznos vezati za neki podatak, na primer: 5% prosečne zarade, ili 10% minimalne potrošačke korpe, ili definisati iznos po jednom obroku za svaki dan rada i slično.

Radnici, Radnik, Posao, Fabrika, Penzija, Penzioneri, Radni Vek

Prema tome, ako poslodavac ne obezbedi ishranu zaposlenom u toku rada, dužan je da mu plati naknadu troškova ishrane u toku rada, u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu.

Za potpuni izostanak plaćanja toplog obroka zaposlenima poslodavac se može teretiti prekršajno, a zaprećena kazna iznosi od 400.000 do 1.000.000 dinara.

Ova naknada pripada zaposlenom za svaki radni dan kada je bio na poslu, a imaju je samo oni koji imaju potpisan ugovor o radu i propisano je da se topli obrok smatra zaradom.

Izvor : kurir.rs

Foto: Nemanja Pancic

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *