OTVOREN KONKURS ZA VATROGASCE-SPASIOCE

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis ukupno 300 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, i to za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica, od toga 72 polaznika za grad Beograd.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije;
da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.
Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili na ovoj stranici, na kraju teksta Konkursa),
Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
Original izvod iz matične knjige rođenih,
Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
Očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Rok za predaju dokumenata je 10. novembar 2023. godine.

Izvor:MUP

Foto:MUP

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *