REŠENJE VEČITE DILEME SVIH BUDUĆIH MAMA

Kako se obračunava naknada za porodiljsko bolovanje?

Prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, naknada za porodiljsko bolovanje se manje-više obračunava na isti način za sve mame, bez obzira u kakvom su radnom statusu.

Izuzetak su samo one majke koje su poljoprivredni osiguranici, ali više o tome u narednim redovima.

Vaša naknada će zavisiti od toga koliko ste radile tokom 18 meseci pre otvaranja trudničkog, odn. porodiljskog bolovanja (ako niste koristile trudničko).

Period na trudničkom bolovanju, u kojem ste dobijale platu, NE UZIMA se u obzir prilikom obračuna naknade za porodiljsko.

Prilikom obračuna naknade, u obzir se uzima vaša bruto plata kao osnovica, ne neto. To utvrđuje lokalna samouprava, a ne poslodavac, i ti se podaci evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Zbir svih vaših zarada u prethodnih 18 meseci, za koje su plaćeni doprinosi, deli se sa 18.

Kolika će mi biti plata ako sam zaposlena, tj. ako sam u radnom odnosu?

Ako ste zaposleni kod poslodavca, bilo da imate ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, vi ostvarujete pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Za obračun naknade u obzir se uzimaju vaša primanja tokom 18 meseci pre otvaranja trudničkog, odn. porodiljskog bolovanja.

Ako ste radili svih 18 meseci i imali platu 40.000 dinara, otprilike isto toliko ćete imati i naknadu za porodiljsko.

Ali, ako ste radili 5 meseci i imali platu 40.000 dinara, račun bi onda okvirno izgledao ovako: Kolika će mi biti plata ako nemam ugovor o radu?

Zakonom je uvedeno novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na korisnike koji nisu u radnom odnosu, već su angažovani na osnovu fleksibilnih oblika rada.

U te kategorije spadaju:

  • žene koje samostalno obavljaju delatnost;
  • žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora;
  • žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava;
  • žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva;
  • žene koje su poljoprivredni osiguranici.

Svim mamama preduzetnicama i mamama koje nisu angažovane po ugovoru o radu zarada se obračunava tako što se bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci podele sa 1,5. To znači da će ove mama dobiti MANJE NOVCA na porodiljskom u odnosu na mamu koja je angažovana po ugovoru u radu u privatnoj ili državnoj firmi, a koja je prethodno imala istu platu.

Pre 8. maja 2021. godine važilo je pravilo da se poljoprivrednim osiguranicama osnovica za naknadu obračunava u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta. Ova diskriminatorska odredba proglašena je neustavnom, te od 8. maja ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta mogu ostvariti majke koje su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici.

NAKNADA ZARADE SE OBRAČUNAVA NA SLEDEĆI NAČIN:

Ako se preduzetnica opredelila za isplatu lične zarade, i za prethodnih 18 meseci platila doprinose po tom osnovu na osnovicu u ukupnom iznosu od 1.080.000 dinara, mesečna osnovica (bruto) za nju biće 1.080.000 : 18 = 60.000 dinara. Mesečni iznos naknade zarade (neto) biće 60.000 : 1.5 = 40.000 — i to je iznos koji će porodilja primati na račun.

Pored već umanjenih iznosa koji idu na račun mama preduzetnica, njima neće biti uplaćivani doprinosi za vreme trajanja porodiljskog odsustva! To znači da će one, od te već umanjene sume, veći deo morati same da uplaćuju na račun poreza i doprinosa ili im u suprotnom neće teći staž na porodiljskom bolovanju.

Za sve ostale mame koje su angažovane po ugovoru o radu, pored plate uplaćuju se doprinosi i porodiljsko bolovanje ulazi u staž.

Ukoliko preduzetnice žele da njihova firma nastavi sa radom za vreme odsustva, mame mogu da angažuju poslovođu za kojeg takođe moraju dodatno da plate poreze i doprinose, osim u slučaju kad za poslovođu angažuju člana domaćinstva, što nije uvek ni moguće.

To znači da od svoje plate na porodiljskom, ukoliko žele da im teče staž, moraju da plate doprinose i sebi i poslovođi!

Žene koje samostalno obavljaju delatnost ostvaruju pravo na naknadu zarade u dva slučaja:

• zatvaranje preduzetničke radnje;

• imenovanje poslovođe:

— poslovođa mora bitu u radnom odnosu,

— izuzetno poslovođa ne mora biti u radnom odnosu ako je član porodičnog domaćinstva.

Ukoliko se preduzetnica odluči da nastavi poslovanje preko poslovođe, dužna je da plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje po osnovu lične zarade u iznosu od 37,8% (26% PIO + 10,3% zdr. osi., + 1.5% osig. od nezaposlenosti).

Dakle preduzetnica će u prethodno navedenom primeru, od 40.000 koje će dobiti na račun, plaćati doprinose u iznosu od 37,8% * 60.000 = 22.680 dinara.

Za treće dete sve porodilje koje imaju ugovor o radu, porodiljsko bolovanje traje dve godine. Ali, ovo ne važi za preduzetnice, vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i sve ostale kategorije mama koje nisu u radnom odnosu već su angažovane po drugom osnovu.

Kolika će mi biti plata ako sam poljoprivrednica?

Kada je reč o majkama koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva ili koje su osigurane preko poljoprivrede, za obračun naknade za porodiljsko uzimaju se u obzir zarade za koje su plaćeni doprinosi tokom 18 mesecи pre rođenja deteta.

Bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci dele sa 1,5.

Minimalac zagarantovan prva tri meseca

Vaša naknada na porodiljskom ne može biti veća od pet prosečnih mesečne zarade u Republici Srbiji. Mamama sa većim primanjima nakanda od sledeće godine biće veća, ali neće moći da bude veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema podacima republičkog nadležnog organa.

Sve majke, bez obzira na dužinu radnog staža pre rođenja deteta, ne mogu imati naknadu za porodiljsko manju od republičkog minimalca. Međutim, minimalni iznos je zagarantovan samo u prva tri meseca od rođenja deteta, dok naknada za odsustvo radi nege deteta koje se nadovezuje na porodiljsko bolovanje može biti i manja od minimalca.

Umesto 13.333 dinara, te majke će dobijati iznos republičkog minimalca koji je oko 30.000 dinara u prva tri meseca, a u ovom primeru 13.333 dinara za odsustvo radi nege deteta koje traje do povratka na posao.

Ako se zaposlite tokom trudnoće, i odmah otvorite trudničko bolovanje, a niste radile u prethodnih 18 meseci, tj. niste imale nikakvu zaradu, nećete imati pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje.

Iznos naknade na porodiljskom se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Izvor : Espreso/bebac.com

Foto : RINA, Beta, Sam Edwards / Hoxton / Profimedia

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *