SVE ČEŠĆE NAM TREBA ELEKTRONSKI POTPIS

Sve češće moderne kompanije posluju i to veoma uspešno, a da sa svojim saradnicima i partnerima imaju samo elektrosnu komunikaciju i korespodenciju. Da bi ovo moglo uspešno da funkcioniše svako od učesnika ovog modela poslovanja mora posedovati elektronski potpis. Dokummenta koja se ovom prilikom potpusuju uglavnom su u PDF formatu. Nameće se pitanje kako elektronski potpisati pdf document?

Šta je to elektronski potpis

Za početak moramo vam reći neko bliže pojašnjenje pojma elektronski potpis, da bi znali kako funkcioniše elektronsko potpisivanje pdf-a ili bilo kog drugog dokumenata koji u sebi ima ovu mogućnost.

Elektronski potpis je skup podataka u digitalnom obliku pomoću kojih se jasno može identifikovati potpisnik ali i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta. Osim razlike u načinu i vrsti potpisivanja razlike između svojeručnog potpisa u standardnom poslovanju i elektronskog potpisa koji se koristi u elektronskom ne postoje. Jedna od prednosti elektronskog potpisivanja je i dodatna osobina da elektronski sertifikat štiti integritet elektronski potpisanog dokumenta.

Da zaključimo pomoću digitalnog potpisa omogućena nam je identifikacija svih učesnika u komunikaciji i integritet podataka. Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na smart kartici uz koju se dobija PIN (procedura korišćenja kartice i PIN-a je uglavnom svima već poznata, a primer za to je bankovna kartica i njena upotreba na bankomatu), mada se može izdati i u vidu drugog medijuma, kao na primer USB.

Preduslovi digitalnog potpisivanja pdf dokumenata

Jedan od preduslova za digitalno potpisivanje dokumenata je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (kako za pravna tako i za fizička lica). Najlakši ali i najjeftiniji način da dođete do kvalifikovanog elektronskog sertifikata je da odete u policijsku stanicu i podnesete zahtev.

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis podnosi se u nadležnoj policijskoj stanici, prema prebivalištu odnosno boravištu. U slučaju gubitka lozinke, odnosno PIN-a za ličnu kartu, neophodno je da se prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje sertifikata zatraži i deblokada lične karte.

Ostali preduslovi

računar

smart kartica sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom;

čitač smart kartica

instaliran Adobe Reader (besplatan softver)

Kako pravilno elektronski potpisati dokument

Ovoga puta nećemo ulaziti u detalje instalacije kvalifikovanog elektronskog sertifikata jer je to jedan od preduslova o kome se najviše pisalo. Na sajtovima sertifikacionih tela možete pronaći sve potrebne programe, instalirati ih pomoću veoma dobrih i detaljnih uputstava. A ukoliko se ne snađete uvek možete pitati Google, postavite jednostavno pitanje Npr. “Kako instalirati sertifikat MUPa” i dobićete mnoštvo članaka u kojima je do detalja objašnjeno kako, na koji način instalirati i kako rešiti eventualne probleme prilikom instalacije.

U trenutku potpisivanja dokumenta osnovni uslov je da digitalni sertifikat pomoću čitača smart kartica bude povezan na računar.

Postoji jedno uputstvo MUP-a koja vam može biti od koristi

Uputstvo za elektronsko potpisivanјe dokumenata Adobe Reader XI

U suštini potrebno je otvoriti pdf dokument koji želite digitalno da potpišete i da pratite niže navedane uputstva po koracima:

Prvi korak

Za početak pronađite i izaberite opciju Tools, zatim kliknite na ikonicu Certificates

Drugi korak

Otvara se dokument koji se potpisuje i u gornjem delu dokumenta pojavljuju se 3 ikonice: Digitally Sign, Time Stamp i Validate All Signatures

Treći korak

Odaberite ikonicu Digitally Sign i onda mišem nacrtajte pravougaonik u dokumentu. Mesto na kome ste iscrtali pravougaonik biće mesto na kome će se pojaviti digitalni potpis u finalnom dokumentu (kad završite proceduru digitalnog potpisivanja). Pravougaonik možete označiti u delu po sopstvenoj želji. Većina ljudi bukvalno odabere mesto na kome bi se nalazio i svojeručni potpis, a vi možete izabrati neki drugi deo dokumenta. Mesto elektronskog potpisa osim vizualnog ne igra nikakvu drugu ulogu.

Četvrti korak

U četvrtom koraku otvara se prozor sa podacima i jedno radio dugme koje se nalazi ispred vašeg imena i ono je označeno (popunjeno).

Napomena: Ukoliko je neko pre vas (neko vaših kolega od kolega) koristio kvalifikovani digitalni sertifikat, sistem će upamtiti njeihove podatke i u tom slučaju će se ispod vašeg imena nalaziti spisak svih imena (njihovih sertifikata) koji su koristili opciju rada sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom. Čak i prosto očitavanje lične karte pomoću aplikacije Čelik, pamti podatke vetane za sertifikat.

Nakon toga odabirom polja Continue, pojavljuje se novi prozor na kome se nalazi dugme SIGN.

Peti korak

Kada pritisnete dugme SIGN i sistem traži od vas da zapamtite pdf dokument pod odgovarajućim nazivom. Što znači da stari dokument ostaje netaknut, a da se formira njegova potpisana verzija. Nakon potvrde, otvara se novi prozor Enter PIN gde vas sistem prepoznaje i gde je neophodno da unesete vaš PIN, (kod koji ste dobili kada ste preuzeli kvalifikovani digitalni sertifikat od sertifikacionog tela).

Vaš dokument je najzad digitalno potpisan i potpis se nalazi u delu dokumenta kako ste i označili pravougaonikom.

Izvor : Espreso/Kakolako.info

Foto : Profimedia

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *