VELIKI NAPREDAK SRBIJE U KVALITETU ŽIVOTA MLADIH

Prema Indeksu napretka mladih 2023, koji je Evropski forum mladih predstavio u Briselu, Srbija je jedna od četiri zemalja Evrope i Centralne Azije koje su ostvarile značajan napredak u kvalitetu života mladih ljudi širom sveta u periodu od 2011. do 2022. godine.

Mladi
FOTO: SHUTTERSTOCK

Srbija je sa 47. mesta napredovala na 42. mesto i stekla veće poene – 79,91 od ukupnih 100 (sa 72,98 poena), navodi se u saoštenju Vlade Srbije.

Ovi rezultati postignuti su intenziviranim naporimaVlade Republike Srbije da stvori bolje mogućnosti za mlade i obezbedi uspešnu tranziciju iz sistema obrazovanja u svet rada:

  • Potvrđivanjem Deklaracije Zapadnog Balkana o održivoj integraciji mladih na tržište rada prihvatili smo da ćemo raditi na postepenom uvođenju „Garancije za mlade„, a fazu pilotiranja očekujemo u 2024. godini.
  • Usvojili smo Nacionalnu strategiju za mlade do 2030. godine i Akcioni plan za njeno sprovodenje za period 2023. – 2025. godine za čiju realizaciju je obezbeđeno 3 milijarde dinara.
  • Na inicijativu mladih, sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pripremili smo Zakon o volontiranju koji će predstaviti volontiranje kao zajedničku vrednost celog društva i omogućiti veće prepoznavanje i vrednovanje volonterskih akcija.
  • Zajedno sa organizacijama mladih i lokalnim samoupravama pokrenuli smo uspostavljanje omladinskih centara koji će obezbediti set integrisanih usluga za mlade na jednom standardizovanom mestu u njihovoj lokalnoj zajednici. U 2023. godini je za uspostavljanje omladinskih centara u Nišu, Somboru, Novom Pazaru i Subotici opredeljeno 180 miliona dinara, a u 2024. godini je planirano 240 miliona dinara kako bi se uspostavljanje omladinskih centara podržalo i u drugim gradovima i opštinama.
  • Zakon o radnim praksama će prvi put biti uveden u pravni sistem Republike Srbije, a pri izradi normativnih rešenja uzeta je u obzir Preporuka o okviru kvaliteta za radne prakse Saveta ministara EU iz 2014, sa osnovnim elementima koji obezbeđuju kvalitet radnih praksi. Donošenjem navedenog zakona očekuje se poboljšanje indikatora tržišta rada za mlade (rast stope zaposlenosti i aktivnosti), kao i smanjenja stope NEET (lica koja nisu u obrazovanju, obuci i koja nisu zaposlena). Za Zakon o radnim praksama je završena i javna rasprava nakon koje je Nacrt finalizovan zajedno sa organizacijama mladih, socijalnim pratnerima i sindikatima i pripremljen za usvajanje.
  • Kao podrška tranziciji mladih ih sistema obrazovanja ka tržištu rada kreiran je i program „Moja prva plata. Nakon devetomesečne obuke kod poslodavca, prema podacima NSZ-a zaposlila se gotovo polovina mladih, a svaki četvrti je zaposlen kod poslodavca kod koga je bio na obuci.

Dosadašnje aktivnosti učinile su i da značajno smanjimo nezaposlenost mladih od 15 do 24 godine koja je 2012. godine iznosila 51,2%, a u drugom kvartalu 2023. je 24,7%.

Imajući u vidu da je predsednica Vlade kontinuirano održavala dijaloge sa predstavnicima mladih, svi navedeni rezultati i pokrenute inicijative proizašli su iz naših razgovora i prioriteta koje su mladi delegirali. Imajući u vidu da su mladi inicirali i dodatnu podršku Vlade preduzetništvu mladih, u 2020. i 2021. godini registrovano je 64.429 preduzetnika od kojih 39% čine mladi od 18 do 35 godina, a u narednom periodu ćemo raditi na kreiranju dodatnih prilika za podršku omladinskom preduzetništvu.

Posao, Takmičenje, Kompanije, Preduzetnici, Ideje
FOTO: SHUTTERSTOCK

Podrška osamostaljivanju mladih će biti jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu. Gradićemo studentske komplekse sa studio stanovima (garsonjerama) po najvišim svetskim standardima. Želimo da podržimo mlade da se ranije i lakše osamostaljuju, pa ce u ovim kompleksima moći da borave i nakon završetka studija kako bi imali bezbedno i podsticajno mesto za život dok ne steknu mogućnost da se sami izdržavaju van studentskog kompleksa.

Mladi su najvažniji aspekt sadašnjosti od čijeg angažovanja, obrazovanja, motivacije, opredeljenosti i marljivosti zavisi i budućnost društva i resurs su inovacija i pokretačka snaga razvoja društva. Vlada Republike Srbije je odlučna da nastavi kontinuirano i sistematsko ulaganje u njih i stvara uslove za kvalitetan život mladih u Srbiji. istaknuto je u saopštenju.

Izvor : Kurir.rs

Foto: Shutterstock

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *