VIŠE NEĆE MOĆI SVAKO DA VAS ZIVKA

Potrošači koji ne žele da ih trgovci zovu telefonom i šalju poruke nudeći na prodaju proizvode i usluge konačno će u januaru moći da se upišu u registar NE ZOVI i tako se zaštite od nastrljivih prodavaca i oglašivača.

Pravilnik koji određuje na koji način će se građani upisivati u ovaj registar je usvojen i počinje da važi 5. januara. Svi operatori mobilne i fiksne telefonije, posle toga, moraće da omoguće svojim korisnicima da se, ukoliko to žele – upišu u novi registar.

Registar NE ZOVI predviđen je Zakonom o zaštiti potrošača i trebalo je već uveliko da funkcioniše. Čekalo se upravo na pravilnik koji definiše uslove upisa. Ovaj registar bi trebalo da spreči nasrtljivu praksu firmi koje građanima putem telefonskih poziva, poruka, mejlova nude raznu robu i usluge.

– Upis ili ispis podataka u Registar NE ZOVI radiće operator bez naknade, koji sa korisnikom telefonskog broja ima zaključen ugovor o korišćenju javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, a na osnovu zahteva korisnika telefonskog broja – propisano je ovim pravilnikom.

žena, Računar, Telefon, Kompjuter, Facebook, Mobilni Telefon, Ljuta, Laptop, Besna, Ljutnja, Bes, Il
FOTO: THINKSTOCK

Ko može da se upiše u registar

Upis ili ispis pojedinog broja u registar NE ZOVI, kako je predviđeno pravilnikom, može da traži samo korisnik telefonskog broja. To mogu da učine i potrošači koji koriste pripejd broj, ali samo ukoliko su registrovani korisnik kod nekog operatora.

Kako se upisuje u registar

Građani koji žele da se upišu u registar NE ZOVI to mogu da učine u elektronskoj formi ili na prodajnom mestu operatora i to putem internet stranice operatora ili aplikacije koju operator stavlja na raspolaganje svojim korisnicima.

Oni koji žele mogu da se upišu u registar na prodajnom mestu operatora, i to tako što će operator, uz prethodnu identifikaciju podnosioca zahteva – popuniti zahtev u elektronskoj formi. Ukoliko nema tehničkih mogućnosti za to, mora da primi zahtev u papirnoj formi, koji korisnik telefonskog broja podnosi lično na prodajnom mestu.

– Kada primi zahtev za upis ili ispis broja telefona u registar, uručuje potvrdu o prijemu zahteva korisniku telefonskog broja, u formi i na način na koji je primio zahtev. Potvrda o prijemu sadrži datum kada ga je operator primio – navodi se u pravilniku.

Promena koja se odnosi na upis ili ispis broja telefona dostupna je u registru NE ZOVI prvog narednog dana od dana izvršenog upisa ili ispisa telefonskog broja.

Telefon, Novinarka, Sekretarica, Informcije, Operater
FOTO: STEFAN JOKIĆ

Zahtev za upis ili ispis pojedinog broja telefona iz registra NE ZOVI može se podneti jednom u kalendarskom mesecu. Kada potrošač raskine ugovor sa operatorom o korišćenju fiksne ili mobilne telefonije, a ne prebaci broj kod drugog, on ga ispisuje iz registra NE ZOVI, ali ako pređe kod drugog ostaje upisan u registar.

Ko i kako pretražuje podatke

Trgovac može da koristi registar NE ZOVI pretragom brojeva telefona i datuma upisa na dva načina:

1. bez registracije, i to takozvanom „da/neˮ proverom, na način da se upisom pojedinačnog broja telefona dobije podatak da li je traženi broj upisan u registar NE ZOVI. Na isti način svaki potrošač može da proveri da li se njegov broj nalazi u ovom registru.

2. trgovac se registruje koristeći korisničko ime i lozinku, koja omogućava preuzimanje celokupnog popisa brojeva telefona i datuma upisa poslednje izmene u registru NE ZOVI.

Koji podaci su javno dostupni

Baza podataka ovog registra sadrži ime i prezime korisnika telefonskog broja, broj telefona, jedinstveni matični broj (JMBG) korisnika telefonskog broja, poslovno ime operatora koji je upisao podatak, matični broj i datum kada je upisan podatak, poslovno ime operatora koji je ispisao podatak, njegov matični broj, datum kada je ispisan podatak.

– Registar NE ZOVI je javan u delu koji se odnosi na brojeve telefona i datum upisa – navodi se u pravilniku.

Provera brojeva telefona upisanih u registar NE ZOVI omogućena je na internet stranici regulatornog tela nadležnog za elektronske komunikacije – RATEL.

Izvor : kurir.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *