VOZAČKU DOZVOLU MOŽETE DA ZAMENITE I BEZ ODLASKA U POLICIJSKU STANICU

Ako vam ističe vozačka dozvola, možete da uradite produženje vozačke dozvole jednostavno i lako. Cena produženja vozačke dozvole je oko 1.200 dinara, uz moguću proviziju od 100 dinara, a imaćete dodatni trošak ako morate i na pregled kod oftalmologa.

Evo kako se produžava vozačka dozvola i koja je cena.

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole. Izuzetno, kada je to potrebno (zbog odlaska u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga) zahtev se može podneti i pre navedenog roka ali ne ranije od godinu dana.

Automobil
Automobilfoto: Aleksey Odintsov / Alamy / Alamy / Profimedia

Potrebna dokumenta za produženje vozačke dozvole:

 • vozačka dozvola izdata na starom obrascu;
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
 • važeću ličnu kartu na uvid;
 • uplatnica generisana na portalu eUprave
 • Ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva, nije retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci.

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Stariji vozač
Stariji vozačfoto: Profimedia

Ranije izdatu vozačku dozvolu (koja je predata uz zahtev i kojoj je istekao rok važenja) nadležni organ poništava bušenjem. Ako važnost stare vozačke dozvole nije istekla, podnosilac zahteva tu dozvolu zadržava do uručenja nove, kada staru dozvolu predaje organu radi poništenja iste bušenjem. Poništena vozačka dozvola vraća se vozaču.

Ako je zahtev uredan i potpun, službeno lice koje vodi postupak izdaće podnosiocu potvrdu koja se vraća prilikom preuzimanja nove vozačke dozvole.

Kako zameniti vozačku dozvolu na eUpravi?

Da biste koristili ovu uslugu, neophodno je da:

 • posedujete važeću ličnu kartu Republike Srbije
 • budete prijavljeni na Portal eUprava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili mobilnom aplikacijom ConsentID
 • ukoliko ste prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na Vašem računaru kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja.
 • ukoliko ste prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imate izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja.
 • potvrdite da nije došlo do značajne promene i da ste saglasni sa preuzimanjem fotografije iz lične karte u svrhu izrade vozačke dozvole (zbog preuzimanja fotografije lična karta ne sme biti starija od 5 godina)
 • potvrdite da Vam stara vozačka dozvola nije izdata sa upisanim zdravstvenim ograničenjima

Kako da platite taksu ili naknadu?

Pokrenite uslugu klikom na zeleno dugme Pokreni uslugu. Popunite obavezna polja i odaberite željenu uslugu (npr. izdavanje kopije saobraćajne dozvole, lične karte, putne isprave itd.)

Nakon toga klikom na dugme Napred prikazaće Vam se svi podaci koje ste uneli u prethodnom koraku. Ukoliko su svi podaci tačni klikom na dugme Kreiraj uplatnicu sistem će Vam prikazati uplatnicu koju možete da platite odmah onlajn ili da je sačuvate i platite kasnije u banci ili pošti. Ukoliko plaćanje po kreiranoj uplatnici vršite odmah onlajn, plaćanje možete izvršiti platnim karticama, eNovcem i skeniranjem NBS IPS QR koda (instant plaćanje)..

Ukoliko plaćate onlajn Vaša uplata će biti evidentirana u sistemu i kao dokaz o uplati dostupna ovlašćenom licu.

Izvor : Espreso / MONDO

Foto: Nebojša Mandić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *