ZAOKRUŽITE OVE DATUME U KALENDARU

Poreska uprava objavila je listu obaveza za okobar ove godine. Od poreskih obaveza, početkom oktobra na prvom mestu je plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje obaveštenja o estradnim ugovorima, saopštila je Poreska uprava.

02.10.2023.

Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za avgust ove godine, prenosi Nova ekonomija.

05.10.2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u septembru, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za septembar i uplata sredstava.

Šalter
Šalterfoto: Beta/Nenad Petrović, Filip Plavčić

10.10.2023.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za septembar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za septembar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

16.10.2023.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za III kvartal 2023. godine.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za septembar.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za septembar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za septembar.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno ima promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za treće tromesečje 2023. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno ostvaruje promet dobara u inostranstvo.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za septembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. septembra.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za septembar, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za septembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Poreska uprava
Poreska upravafoto: Nebojša Mandić

30.10.2023.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za treći kvartal 2023. godine.

31.10.2023.

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2024. godinu.

Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za septembar 2023. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u oktobru.

Za kašnjenje plaćanja poreza – zahtev za prekršajni nalog.

Izvor : Espreso / Nova ekonomija

Foto: Profimedia

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *