SEDMA SEDNICA SKUPŠTINE GO OBRENOVAC

U Obrenovcu je održana sedma sednica Skupštine Gradske opštine Obrenovac.

U redovnom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac su usvojili predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik GO Obrenovac, kao i predlog odluke o dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja GO Obrenovac i predlog plana postavljanja privremenih objekata – kioska na području GO Obrenovac.

„Na današnjoj sednici imali smo, od strane odbornika Đorđa Komlenskog, priloženo pet amandmana koje je Skupština odbila. Veće je razmatralo, na svojoj sednici, te amandmane i donelo odluku da se ti amandmani odbiju.“ – rekao je Milorad Janković, predsednik Skupštine GO Obrenovac.

Na dnevnom redu današnje sednice našla se i izmena Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju saobraćajnice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu. Razlog za drugu izmenu ove odluke je Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene i infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica-Obrenovac, povodom čije izrade je od 11. do 25. jula 2022.  održan i rani javni uvid.

„Ono što je naš cilj, izmenom odluke, jeste da Obrenovac dodatno povežemo sa samim Beogradom i da imamo još jednu, mnogo bezbedniju alternativu, za sam dolazak do grada. Ono što je predviđeno ovom odlukom jeste da se dodatno proširi obuhvat plana detaljne regulacije i da se na taj način spojimo sa tom brzom saobraćajnicom i omogućimo priključenje te saobraćajnice na autoput, na novu saobraćajnicu, ali i na nastavak starog obrenovačkog puta što će dodatno olakšati ulazak i izlazak iz Obrenovca.“ – rekao je Miloš Stanojević, predsednik GO Obrenovac.

Pred odbornicima je bio i predlog odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, čiji je postupak likvidacije pokrenut odlukom Skupštine GO Obrenovac donete 26.09.2023. godine, koji je tako]e usvojen.

Na sedmoj sednici Skupštine GO Obrenovac odbornici su razmatrali i usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Toplovod” Obrenovac od 27.11.2023. godine o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala preduzeća koju je izvršio procenitelj “Dil Inženjering Konsalting” d.o.o. iz Beograda, sa stanjem na dan 01.01.2023. godine.

Na dnevnom redu se našao i predlog odluke o utvrđivanju prestanka mandata dosadašnjim predstavnicima i o imenovanju ovlašćenog predstavnika GO Obrenovac i njegovog zamenika u Skupštini  društva Regionalni centar za upravljanje otpadom “Eko-Tamnava” d.o.o. Ub, za novi mandatni period. Kao ovlašćeni predstavnici imenovani su direktor JKP Obrenovac, Milan Marošanin i predsednik Gradske opštine Obrenovac, Miloš Stanojević.

Sve tačke dnevnog reda su glasovima većine usvojene, a redovno zasedanje naredne Skupštine se očekuje krajem godine.

Izvor: lokalnenovine.rs

Foto: lokalnenovine.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *