USVOJEN BUDŽET GO OBRENOVAC ZA 2024. GODINU

Poslednju sednicu skupštine Gradske opštine Obrenovac, u aktuelnom sazivu, obeležilo je usvajanje budžeta za 2024. godinu. Budžet za tekuću godinu iznosi nešto više od tri milijarde dinara.

Kao prva tačka dnevnog reda pred odbornicima se našao predlog završnog računa budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu sa izveštajem o izvršenju budžeta za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, kao i i izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja.

U redovnom postupku odbornici su odlučivali i o programima poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac i izmenama programa poslovanja javno komunalnih preduzeća, za period od 01.01. do 31.12.2024. godine, uključujući i posebne programe javnih i javno komunalnih preduzeća za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac za tekuću godinu.

Odbornici su većinom glasova prihvatili predlog odluke o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za godinu završenu 31.12.2023. godine, kao i predlog odluke o  usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji.

Kao poslednja tačka dnevnog reda četvrte sednice Skupštine GO Obrenovac predviđen je Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje Privredne zone „Ratari“. Reč je o području između poljoprivrednog kombinata A.D. „Dragan Marković“, državnog puta IB reda br.26 Beograd-Šabac i kanala koji je granica sa naseljem Skela, na katastarskim opštinama K.O. Ratari, K.O. Brgulice i K.O. Krtinska, GO Obrenovac. Međutim, ova tačka je odlukom većine odbornika skinuta sa dnevnog reda uz obrazloženje da meštani pomenutih sela nisu detaljno upoznati sa ovim predlogom.

Konstitutivna sednica Skupštine GO Obrenovac trebalo bi da bude održana tokom sledeće nedelje.

Izvor: lokalnenovine.rs

Foto: lokalnenovine.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *