Obrenovac, 19.10.2021

NOVAC KAO GLAVNA POTREBA SVAKOG STUDENTA


Izvor: studenti.alo.rs/Lokalne novine | Obrenovac, 14.10.2021.
Šta predstavljaju studentski krediti

Foto:Shutterstock


SVE O KREDITIMA ZA STUDENTE. Šta je studentski kredit? Kako aplicirati i ostvariti pravo na stipendiju za studente?

Svi studenti, a posebno njihovi roditelji, su svesni toga da studiranje predstavlja pravi luksuz, pogotovo za one koji studiraju u drugom gradu. Zbog toga se pronalaze razni načini da se ublaže troškovi studiranja, a od posebne pomoći su stipendije i krediti za studente.

I dok su stipendije rezervisane samo za one sa najvišim prosekom, studentski kredit je namenjen i onima koji ipak nemaju sve desetke u indeksu. Međutim, iako se dobija lakše nego stipendija, ova beneficija nosi i uslove koji moraju biti ispunjeni, jer u suprotnom sledi vraćanje studenstkog kredita.

Ukoliko niste sigurni u to šta je studenski kredit, kako se dobija i u kom slučaju se vraća, upoznaćemo vas sa svim pojedinostima ove veoma korisne finansijske beneficije za studente.

Šta su krediti za studente?

Krediti za studente osmišljeni su kao vid pomoći studentima tokom studiranja. Oni su pre svega korisni mladima koji odlaze da studiraju u drugi grad, gde se susreću sa troškovima plaćanja stana i samostalnog života.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije.

Mesečni iznos studentskih kredita za tekuću godinu iznosi 8400 dinara i isplaćuje se najviše u 10 jednakih mesečnih rata.

Studenti, kojima je odobren kredit ili stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija. Tekući račun je besplatan i za otvaranje istog potrebna je lična karta i indeks na uvid.

Ukoliko se ne oduče za to da rade i studiraju, najčešće se izdržavaju od novca koji im roditelji šalju, zbog čega je ovaj dodatak značajan kako za njih, tako i za njihove roditelje. Konkurs za studentski kredit je javan konkurs i  objavljuje ga Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a čiji je rok za konkurisanje od 1. do 31. oktobra svake godine.

Nakon što se razmotre sve prijave, konačnu rang listu za studentski kredit utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da bi se našli na ovoj listi, studenti treba da detaljno popune svoju prijavu i prilože neophodne dokumente, a preduslov je da ispunjavaju uslove za apliciranje.

Koji su uslovi za studentski kredit?

Pravo na apliciranje za studenstki kredit imaju:

redovni studenti koji uredno izvršava statutom utvrđene svoje obaveze (upisuje semestre i godine studija, kao i da u, statutom predviđenom roku, završi studije),
studenti koji u toku studija nisu izgubili više od jedne godine,
studenti koji su iz objektivnih razloga izgubili više od jedne godine, i to: ako je zbog bolesti bio sprečen (duže od 3 meseca neprekidno)
studenti čiji prosečan mesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos utvrđen konkursom ili odlukom saudrživača u sredstvima.

**Kandidati koji su primali studentski kredit ili stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2;

Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure STUDENTSKI  KREDITI I STIPENDIJE 2020/2021, možete od 1. oktobra 2020. da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:
– u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
– u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
– u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2

Svi kandidati obavezno da dostave očitane lične karte uz dokumentaciju.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita se dostavlja na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd.

Uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita treba dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona ili mejl adrese (+381 (0)11 3691-057, +381 (0)11 3691-015, studenti@unicreditgroup.rs)

Ukoliko studenti koji podnose zahtev za kredit potiču iz osetljivih društvenih grupa, njima se pruža mogućnost budu posebno rangirani na osnovu posebnog zahteva koji treba da podnesu.

Vraćanje studentskog kredita i oslobađanje od duga

Korisnik studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50 i pritom nije izgubio nijednu godinu studija može se osloboditi vraćanja studentskog kredita, a u skladu sa odredbama naznačenim u ugovoru. Ovi studenti su oslobođeni vraćanja celog iskorišenog kredita, dok za studente sa nižim prosekom važe druga pravila.

Studenti koji su studije završili sa prosečnom ocenom iznad 7, 50 se oslobađaju vraćanja 75% iznosa iskorišćenog kredita. Studenti koji su studije završili sa prosečnom ocenom ispod 7,50 se oslobađaju vraćanja 50% iznosa iskorišćenog kredita. Ovo se odnosi na studente koji fakultet završe u roku.

Studenti koji završe studije najkasnije 6 meseci po isteku roka predviđenog statutom, oslobađaju se obaveze vraćanja iskorišćenog kredita zavisno od postignutog uspeha, i to:

Šta su krediti za studente?

Krediti za studente osmišljeni su kao vid pomoći studentima tokom studiranja. Oni su pre svega korisni mladima koji odlaze da studiraju u drugi grad, gde se susreću sa troškovima plaćanja stana i samostalnog života.

Ukoliko se ne oduče za to da rade i studiraju, najčešće se izdržavaju od novca koji im roditelji šalju, zbog čega je ovaj dodatak značajan kako za njih, tako i za njihove roditelje. Konkurs za studentski kredit je javan konkurs i  objavljuje ga Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a čiji je rok za konkurisanje od 1. do 31. oktobra svake godine.

Nakon što se razmotre sve prijave, konačnu rang listu za studentski kredit utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da bi se našli na ovoj listi, studenti treba da detaljno popune svoju prijavu i prilože neophodne dokumente, a preduslov je da ispunjavaju uslove za apliciranje.

75% iznosa iskorišćenog kredita – ako studije završe sa prosečnom ocenom iznad 8,50,
50% iznosa iskoriščćenog kredita –  ako studije završe sa prosečnom ocenom iznad 7, 50 i
25% iznosa iskorišćenog kredita – ako studije završe sa prosečnom ocenom ispod 7,50.

Ako student ispunjava uslove za oslobađanje od vraćanja studenstkog kredita, važno je da odmah o tome obavesti ministarstvo, inače će biti lišen mogućnosti da se oslobodi vraćanja kredita.

Šta je zaključak? Uzimanje kredita može biti odlična olakšica za finansijske obaveze studenata, a ako se dobro organizuju i uz to plaćaju račune na najefikasniji način, sigurno je da će im ovo omogućiti lagodniji život tokom studiranja. Važno je samo da se ne opuste previše i da svojim učenjem i trudom opravdaju kredit koji su dobili, kako kasnije ne bi bili u obavezi da ga vraćaju.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE