Obrenovac, 17.05.2022

NAGRADE ZA NAJBOLJI ESEJ


Izvor: Kurir.rs/Lokalne novine | Obrenovac, 12.05.2022.
Fondacija za srpski narod i državu raspisala JAVNI KONKURS za dodelu godiŔnje studentske nagrade

Foto:Profimedia


Fondacija "Za srpski narod i državu" iz Beograda raspisuje Javni konkurs za Godišnju studentsku nagradu za najbolji esej.

Cilj konkursa jeste da se studenti iz Srbije podstaknu na kreativno i kritičko promišljanje tema iz oblasti međunarodnog prava i upravljanja kriznim situacijama. Teme ovogodišnjeg konkursa su "Međunarodno pravo i međunarodna pravda" i "Upravljanje krizama - izazovi za stabilnost države".

Za najbolje radove obezbeđene su novčane nagrade: ā€‹

I mesto (170.000 RSD)

ā€‹II mesto (100.000 RSD) ā€‹

III mesto (70.000 RSD)

Pravo učešÄ‡a na konkursu imaju studenti svih fakulteta društveno-humanističkih nauka na osnovnim i master akademskim studijama iz Republike Srbije. Rok za prijavu na konkurs je do 10. juna 2022. godine. Esej sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem na mejl office@fondacijasnd.rs.

Prijave radova nakon naznačenog datuma neće biti razmatrane. Najbolji eseji biće odabrani od strane članova stručnog žirija. Rang lista biće objavljena 25. juna 2022. godine na sajtu Fondacije "Za srpski narod i državu" na veb adresi https://fondacijasnd.rs/.

Detaljne informacije o konkursu, uslovima, kriterijumima i procesu selekcije, dostupne su na sajtu Fondacije "Za srpski narod i državu" na veb adresi https://fondacijasnd.rs/.

Više o Fondaciji SNS

Tvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije "Za srpski narod i državu" je predsednik Aleksandar Vučić. Fondaciju je osnovala Srpska napredna stranka u oktobru 2019. godine.

U radu Fondacije, narod i država posmatrani su u svetlu nauke i najnovijih otkrića. Nacija i demokratija su dva pojma koji se skladno dopunjavaju. Srbiji su potrebni i nacija i demokratija. Srbiji je potrebna i meritokratija, sistem zasnovan na vladavini najsposobnijih, najnadarenijih i najpametnijih.

Zajedno sa svojim osnivačem borimo se za to da Srbija ostane pristojno i civilizovano društvo. Pristojno društvo je ono čije ustanove ne ponižavaju ljude. Civilizovano društvo je ono čiji članovi ne ponižavaju jedni druge. Svako pristojno i civilizovano društvo je i pravedno društvo. Sopstvena uverenja zastupamo na asertivan način - uz puno uvažavanje tuđih.

Fondacija posebnu pažnju posvećuje unapređenju političke kulture u Srbiji, negovanju tradicije i srpskog kulturnog nasleđa, edukaciji mladih - podstičući ih da izuče svet u kome žive i da stvaraju svoj sopstveni, razvoju širokog spektra veština kod mladih polaznika, promociji i zaštiti porodičnih vrednosti, naučno istraživačkoj i izdavačkoj delatnosti.

Želja nam je da ljude pokrenemo da doprinesu oblikovanju budućnosti Srbije. U partnerskom odnosu sarađujemo sa institucijama, strankama, organizacijama građanskog društva i srodnim zadužbinama i fondacijama.

Ciljevi Fondacije

Unapređenje političke kulture u Srbiji;

Medijska obuka i promocija putem tradicionalnih medija i društvenih mreža političara i društvenih delatnika koji se zalažu za modernu i naprednu Srbiju;

Negovanje srpskog kulturnog nasleđa i promocija njegovih proverenih vrednosti;

Naučno istraživanje političke tradicije i savremenih političkih procesa u Srbiji i svetu;

Uporedno istraživanje savremenih društvenih i političkih procesa u Srbiji i svetu;

Podsticanje mladih naučnika da se bave uporednim istraživanjima u oblasti političke, pravne i društvene teorije i prakse u Srbiji i svetu, razvoj političke kulture građana Republike Srbije, podsticanje mladih istraživača da se bave uporednim istraživanjima u oblasti političke, pravne i društvene teorije i prakse;

Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu na osnovi sličnog programskog opredeljenja i orijentacije, izučavanje međunarodne politike i prava sa posebnim osvrtom na međunarodni uticaj Republike Srbije kao i na unapređenje aktivnosti Republike Srbije na ovom nivou;

Sprovođenje obrazovnih programa na temelju savremenih političkih učenja i praksi, organizacija predevanja, štampanje naučnih i drugih publikacija, održavanje seminara koji se tiču političke strategije i taktike na teritoriji Republike Srbije i užeg regiona;

Sprovođenje obrazovnih programa na temelju demokratske tradicije i političke kulture srpskog naroda;

Obnova i zašita porodičnih vrednosti i srpske tradicije, kulture, pisma, jezika, pre svega kroz edukaciju mladih, kao i kroz podsticanje rodne ravnopravnosti u politici i društvu i posebnim podsticajima za žene;

Promocija i podsticanje inovativnih tehnologija u svim oblastima društvenog života (javne službe, politika, preduzetništvo, medicina, obrazovanje i slično);

Obezbeđivanje stipendija za studente, postdiplomce i doktorante.

Program Akademija mladih lidera

Akademija mladih lidera podrazumeva političku edukaciju mladih zahvaljujući kojoj oni stiču nova znanja i veštine iz raznih oblasti, koje će im značiti ne samo za politiku već koja mogu upotrebiti o bilo kojoj profesiji da je reč. Cilj predavanja jeste edukacija mladih, najpre kada je reč o javnom nastupu, debatovanju. Teme su iz raznih oblasti, kreiranje političkih poruka, strateško i akciono planiranje, politika u periodu od 1990. godine pa do danas, Evropska unija, lokalna samouprava itd. Takođe se uči o predizbornim kampanjama, pregovaranjima, ekonomiji, gde se prezentuju istraživanja iz različitih oblasti.

Naučno istraživačka delatnost

Naučno-istraživačka delatnost predstavlja osnovu svih aktivnosti naše Fondacije, s obzirom na to da ona obezbeđuje pomno i kontinuirano praćenje najnovijih trendova u društvenim naukama i njihovu valjanu primenu u formulisanju našeg rada sa mladima i svih naših edukativnih delatnosti koje imaju za cilj što brži i što kvalitetniji razvoj Srbije i njeno ravnopravno uključivanje u globalnu konstrukciju ekonomskih, civilizacijskih i ukupnih ljudskih dostignuća.

Mladi su naša budućnost, a kvalitet našeg obrazovnog rada i svega što možemo da pružimo mladosti Srbije, predstavlja smisao postojanja i delovanja Fondacije. Edukativna delatnost, kao i delatnost u oblastima izdavaštva, organizovanja naučnih skupova, okruglih stolova, tematskih konferencija i drugih oblika povezivanja naučno-istraživačke delatnosti sa edukativnim procesima, predstavlja osnov dobro fundiranog delovanja u svim oblastima kojima se bavi Fondacija.

Ostvarivanje planova Fondacije zasniva se na izuzetnom dometu i kvalitetu naučno-istraživačke delatnosti, uz stalnu interaktivnu povezanost sa drugim sličnim međunarodnim fondacijama i naučno-istraživačkim institucijama širom sveta, što obezbeđuje aktuelnost i sposobnost naučno-istraživačke delatnosti da odgovori na izazove stalnih promena u vladajućim paradigmama rasta i razvoja društva, kao i na izazove uspešne modernizacije u 21. veku.

Međunarodna saradnja

Fondacija je u skladu sa svojim programskim načelima i potrebom za stalnim unapređem svoga rada kroz razmenu iskustava i projekata sa srodnim organizacijama u svetu, započela intenzivnu međunarodnu saradnju. Ostvarena je komunikacija sa ŠšAS, WFD, WMC kao i sa odgovarajućim partnerima iz RF i NR Ššine. Cilj je da kroz intezivnu međunarodnu saradnju prezentujemo ideologiju, politički i ekonomski kurs države, uspostavimo razmenu ideja i saradnika Fondacije, organizujemo studentske posete, gostovanja uglednih predavača i istraživača, kao i da realizujemo zajedničke projekte.

U planu je da naredni međunarodni projekat počne sa realizacijom u septembru 2021. godine, a obuhvatiće ukupno 7 partnerskih političkih stranaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je stvaranje održivog regionalnog omladinskog i političkog mehanizma za pomirenje, saradnju i razvoj između zemalja Zapadnog Balkana. Na projektu će direktno učestvovati najmanje 175 mladih, 700 predstavnika partnerskih političkih stranaka, 300 predstavnika lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih ustanova, institucija, organizacija, tela, mreža i saveza iz 3 države.

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost usmerena je na objavljivanje kratkih brošura u kojima se na sažet i širokoj populaciji pristupačan način izlažu naučna i stručna saznanja iz oblasti političke i društvene teorije i prakse. Cilj je popularizacija političkih saznanja i političke kulture u širokoj populaciji. Izdaju se naučne monografije koje na širi način obrađuju određena pitanja od interesa za realizaciju osnovnih ciljeva Fondacije, a u funkciji da se na ovaj način podrži naučno-istraživačka delatnost koju pomaže Fondacija, pre svega kroz različite vrste podsticaja mladih naučnih radnika. Osim toga, Fondacija objavljuje i naučno – teorijski časopis "Napredak".

Časopis za političku teoriju i praksu "Napredak"

Časopis "NAPREDAŠš" objavljuje akademske radove koji se odnose na političku teoriju i političku praksu - u najširem smislu. Želja nam je da kroz ovaj časopis promovišemo političku kulturu i dijalog, da omogućimo akademskim stvaraocima, ali i kreatorima i sprovodiocima politika, da objavljuju svoje radove koji se odnose na međunarodne odnose, geopolitiku, evrointegracije, društvena pitanja uopšte, javne politike, ali i na političku tradiciju, istoriju, kulturu sećanja itd. U tom smislu, "NAPREDAŠš" je mesto susreta teorije i prakse u oblasti politike.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove koriŔćenja portala pročitajte OVDE