DO OBRENOVCA OSAM MOSTOVA, TRI PETLJE I DEVET UKRŠTANJA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je na javni uvid nacrt Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Ostružnice do Obrenovca.

Nosilac izrade Prostornog plana je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stručni obrađivač Prostornog plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda, u saradnji sa obrađivačima Idejnog projekta Brze saobraćajnice Institut za puteve ad Beograd, piše eKapija.

Površina obuhvata prostornog plana iznosi 6,86 hektara, a dužina deonica planiranog puta iznosi 14,44 kilometra i proteže se kroz teritorije opština Čukarica, Obrenovac i Surčin.

Planirana trasa brze saobraćajnice počinje od postojeće petlje „Ostružnica“ na južnoj obilaznici grada Beograda (deo koridora 10), pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do raskrsnice (planirane petlje) sa starim Obrenovačkim putem.

„Na dalje, brza saobraćajnica se novoplaniranom trasom pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka (uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save, izgradnji nasipa i stabilizaciji klizišta), do naselja Barič, gde se planirana trasa odvaja od linije obale. Dalje se novoplanirana trasa pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice i petlje „Obrenovac“ na državnom putu IA reda E-763, kao završnoj stacionaži“, stoji u planskoj dokumentaciji.

Na području Prostornog plana, duž čitave trase brze saobraćajnice, planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100 kilometara na čas. Kako se dodaje, planirana brza saobraćajnica može imati i karakter gradske saobraćajnice, sa posebnim režimom (80 kilometara na čas) i mogućnošću projektovanja autobuskih stajališta u koridoru.

Saobraćajnica podeljena na tri deonice

Trasa saobraćajnice podeljena je na tri deonice:

– Deonica 1 (kilometar 0-525 – kilometar 6+450) – počinje od postojeće petlje „Ostružnica“ na južnoj obilaznici grada Beograda, odnosno državnog puta IA reda A1 (E-75), na stacionaži kilometara 0-525, pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do planirane petlje „Umka“ (veza sa starim Obrenovačkim putem i dalje postojećim državnim putem IB reda broj 26) na stacionaži kilometara 6+450.

Osnovna funkcija ove deonice jeste povećanje kapaciteta i nivoa usluge, odnosno saobraćaja koji se odvija na državnom putu IB reda broj 26 od Ostružnice do Umke.

– Deonica 2 (kilometar 6+450 – kilometar 10+350) – počinje od planirane petlje „Umka“ na stacionaži kilometara 6+450 i predstavlja novoplaniranu trasu, koja se pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka, do naselja Barič gde se planirana trasa odvaja od linije obale na stacionaži kilometara 10+350.

Ova deonica se planira i projektuje sa povećanom računskom brzinom od 100 kilometara na čas, i ima osnovnu funkciju razdvajanja tranzitnih i lokalnih saobraćajnih tokova uz povećanje kapaciteta i nivoa usluge. Pored toga, specifična funkcija ove deonice jeste sanacija i stabilizacija klizišta „Duboka“, odnosno izgradnja puta na nasipu u delu korita reke Save, uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save i izgradnji regulacione građevine.

– Deonica 3 (kilometar 10+350 – kilometar 13+915) – počinje od naselja Barič i stacionaže kilometara10+350 i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice i petlje „Obrenovac“ na državnom putu IA reda A2 (E-763), na završnoj stacionaži kilometara 13+915.

Ova deonica ima funkciju dodatnog regulisanja saobraćajnih tokova u industrijskoj zoni Bariča, preko posebne mreže planiranih servisnih saobraćajnica.

Navedena podela trase, kako se navodi u planskoj dokumentaciji, uslovna je i definisana samo za potrebe izrade plana. U daljim fazama izrade tehničke dokumentacije za brzu saobraćajnicu, a u skladu sa tehničkim karakteristikama, moguće je drugačija podela trase na deonice.

Na trasi deonice predviđeno je osam mostova, od kojih su četiri u okviru prve deonice, jedan u drugoj deoonici, dok su tri planirana za treću deonicu. Takođe, planirane su i tri petlje Pećani, Umka i Barič.

Polupetlja „Pećani“ na stacionaži kilometara 4+950 u funkciji je veze sa lokalnom saobraćajnom mrežom, naseljima Pećani, Velika moštanica, Sremčica, starim Obrenovačkim putem i državnim putem IIB reda broj 343. Petlja „Umka“ na stacionaži kilometara 6+450 ima funkciju veze sa nastavkom postojećeg državnog putem IB reda broj 26, starim Obrenovačkim putem i državnim putem IIB reda broj 343 i petlja „Barič“ na stacionaži kilometara 13+500, koja je u funkciji veze sa državnim putem IA reda E-763 (preko postojeće petlje „Obrenovac“), sa postojećim državnim putem IB reda broj 26 i industrijskom zonom Bariča.

Pored ovoga, na trasi je planirano i devet denivelisanih ukrštanja, od čega su tri nadvožnjaka i šest podvožnjaka.

Područje Prostornog plana se pruža paralelno sa rekom Savom i povezuje građevinsko područje grada Beograda sa naseljima uz reku Savu i gradskom opštinom Obrenovac.

„Izgradnja Brze saobraćajnice direktno će doprineti bržem razvoju obuhvaćenog dela administrativnog područja grada Beograda i gradskih opština koje se neposredno vezuju za ovaj koridor, u prvom redu njihovoj saobraćajnoj i privrednoj integraciji sa ukupnim prostorom Srbije. Doprineće i privrednom razvoju i integraciji drugih delova centralne Srbije koji nisu u neposrednom okruženju infrastrukturnog koridora, u prvom redu delovima Mačvanskog, Kolubarskog, Sremskog i drugih upravnih okruga“, navodi se u dokumentu.

Kako se dalje navodi u planskoj dokumentaciji, izradom i usvajanjem prostornog plana obezbediće se neophodni planski i prostorni uslovi za povezivanje centralnog područja grada Beograda i gradske opštine Obrenovac, odnosno povezivanje državnog puta IA reda A2 (E-763, auto-put Beograd-Južni Jadran, autoput „Miloš Veliki“, deonica Beograd-Požega) i južne obilaznica grada Beograda, odnosno državnog puta IA reda A1 (E-75, deo koridora 10), čime se na dalje povezuje plansko područje i sa međunarodnim okruženjem.

Izvor : B92/EKAPIJA/S.M.

Foto : Javni uvid/Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

One thought on “DO OBRENOVCA OSAM MOSTOVA, TRI PETLJE I DEVET UKRŠTANJA

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *