DRŽAVA ZAPOŠLJAVA 1.100 MLADIH POLICAJACA

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 11. avgusta, u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac.

Кandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje, saopštio je MUP.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs .

USLOVI KONKURSA

Kako je navedeno na sajtu COPO, pravo učešća na konkursu imaju osobe koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
  • da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
  • da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
  • da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta);
  • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Кriminalističko- policijskog univerziteta;
  • da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
  • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
  • da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 29.09.2023. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Izvor : Kurir.rs

Foto : NEMANJA NIKOLIĆ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *