EVO KOLIKA ĆE VAM BITI PLATA NA TRUDNIČKOM BOLOVANJU AKO GA OTVORITE U 2023. GODINI

Zašto je važno kao poslodavac biti detaljno upućen u obaveze koje se odnose na zaposlene na trudničkom bolovanju ili porodiljskom odsustvu? Pre svega kako bi zaposlene bile ispoštovane tako da ostvare sva svoja prava koja im zakonom u takvim situacijama pripadaju. Osim toga, takav period je uvek važan momenat za poslodavca koji ima priliku da svojim odgovornim ponašanjem, poštujući zakon, pruži sigurnost i drugim zaposlenima tokom njihovog odsustva i tako nastavi da gradi pozitivnu sliku uspešnog i ispravnog poslodavca koji ceni svoje zaposlene.

Kako bismo napravili najbolji pristup ovoj temi, na početku ćemo definisati pojmove trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo. Trudničko bolovanje je pravo i mogućnost odsustva sa rada zbog opravdanih, zdravstvenih razloga. Porodiljsko odsustvo je obaveza zaposlenih trudnica da odsustvuju s posla u skladu sa zakonski određenim rokom.

Koliko traje porodiljsko odsustvo?

Ukupno trajanje porodiljskog odsustva je 12 meseci, od čega se prva tri meseca od porođaja vode kao porodiljsko odsustvo, dok se preostalih devet meseci tretiraju kao pravo na negu deteta. Žena koja je zaposlena, ima po zakonu pravo da porodiljsko odsustvo započne najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre porođaja. Dakle, od datuma otvaranja porodiljskog odsustvo do vraćanja na posao, ne sme da prođe više od 12 meseci. Za treće i svako naredno dete porodiljsko odsustvo traje 24 meseca.

Odsustvo radi nege deteta može da iskoristi i otac, onda kada je majka iz opravdanih razloga sprečena da iskoristi svoje pravo. Zakon dozvoljava ocu deteta pravo na naknadu zarade, kao i to da iskoristi pravo odsustva radi nege deteta čak i ako majka nije u radnom odnosu. Roditelji odsustvo mogu da koriste i naizmenično.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta, te može da ga koristi i otac deteta umesto majke.

Ko plaća trudničko bolovanje, a ko porodiljsko odsustvo?

Naknada za trudničko bolovanje iznosi 100% od osnova za naknadu zarade. Osnovicu predstavlja prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kome je otvoreno trudničko bolovanje. U slučaju da trudnica nije ostvarila zaradu za svih prethodnih 12 meseci, osnov za naknadu zarade za one mesece u kojima nije ostvarila zaradu, je minimalna zarada za te mesece. Dobijeni zbir zarada deli se sa dvanaest. Troškovi naknade trudničkog bolovanja do 30 dana padaju na teret poslodavca, a sve preko toga ide na teret RFZO.

Isplatu obavlja poslodavac, a ukoliko je trudničko bolovanje duže od 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade ali tada ima mogućnost da iznos refundira od RFZO. RFZO utvrđuje pravo na naknadu i iznos koji isplaćuje najkasnije u roku od 30 dana na poseban račun poslodavca sa kog se dalje isplaćuje zaposlenoj.

Visina naknade za porodiljsko odsustvo se obračunava na osnovu mesečne osnovice koja se dobija tako što se zbir svih zarada za poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće) podeli brojem 18 bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci. Važno je istaći da zbir naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva ne može biti veći od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, a za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine ne može biti veći od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. U slučaju da zaposlena ostvaruje naknadu plate čiji ukupni iznos prelazi tri prosečne zarade u Srbiji, a za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine pet prosečnih zarada u Republici Srbiji, tada se prvo isplaćuje naknada plate (Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, član 20.). U prosek plate ulazi osnovica na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja karakter zarade (putni trošak, topli obrok, prethodni rad, bonusi). U osnovicu ne ulazi trudničko bolovanje. Podrazumeva se da za navedenih 18 meseci rada treba da budu plaćeni doprinosi. Isplatu naknade u vreme porodiljskog odsustva vrši država na tekući račun zaposlene, oko 21. u mesecu.

VAŽNO!

Zaposlenoj koja ima Ugovor o radu na određeno vreme, rok na koji je zasnovan radni odnos produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Zakon o radu propisuje da poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu za vreme trajanja bolovanja zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Pravo na godišnji odmor

Zaposlena koji nije u celini ili delimično iskoristila godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Izvor : Espreso/Minimax.rs

Foto: Darya Petrenko / Alamy / Alamy / Profimedia

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *