KAKO DA ZAKAŽETE TERMIN ZA LIČNU KARTU ILI PASOŠ I IZBEGNETE ČEKANJE U REDU?

Pre početka leta mnogi građani podnose zahtev za izdavanje novih dokumenata, a ponajviše za pasoš i ličnu kartuProcedura za zakazivanje termina za izdavanje lične karte je jednostavna i može se obaviti elektronskim putem.

Međutim, mnogi građani još uvek u redovima čekaju i po nekoliko sati, a desi se i da zbog te nervoze naprave konflikt sa onima koji su došli u zakazani termin.

U policijskoj stanici u ulici Milana Rakića na Zvezdari grupa građana koja je juče čekala za ličnu kartu pobunila se kada je jedan Beograđanin došao u svoj termin koji je unapred zakazao. Iako im je rekao da ima zakazani termin, oni su mislili da ide preko reda i nije im bilo jasno kako je to mogao da zakaže.

Kako bismo vam olakšali proceduru u nastavku teksta donosimo detaljno uputstvo kako da zakažete termin.

Građani Srbije preko portala eUprava mogu zakazati termin za izdavanje lične karte i to u odeljku „eZakazivanje – lična karta i/ili pasoš“.

Lična Karta, Dokumenta, novi zakon
FOTO: KURIR TELEVIZIJA
  • Podnosilac zahteva mora biti punoletno fizičko lice i državljanin Republike Srbije.
  • Termin možete zakazati za sebe i uz taj termin dodati i termine za još 4 člana porodice ukoliko je potrebno.
  • Kada zakazujete termin samo za maloletno dete, potrebno je da zakazani termin glasi na ime roditelja, odnosno staratelja deteta.
  • Najraniji datum za zakazivanje termina je 1 dan pre dana podnošenja zahteva. Najkasniji datum za zakazivanje termina je 30 dana unapred.
  • Kako je objašnjeno na portalu eUprava, prilikom dolaska u zakazano vreme potrebno je sa sobom poneti sva neophodna dokumenta. Spisak dokumenata možete videti na veb prezentaciji MUP-a.

Za zamenu lične karte, putem eZakazivanja, taksa iznosi 1,154.80 dinara.

Putem sistema „Plati“ kreirajte jedinstvenu uplatnicu i platite naknade vezane za postupak izdavanja lične karte i/ili pasoša.

Termin možete zakazati tako što ćete pokrenuti uslugu klikom na dugme „Pokreni uslugu“ sa leve strane ekrana. Tu možete popuniti podatke za termin podnošenja zahteva.

Ukoliko se zakazuje termin za maloletno dete potrebno je da se navedu i njegovi podaci.

Nakon toga prikazuje se kalendar u kome je potrebno odabrati slobodan termin i potvrditi na dugme zakaži.

Naglašeno je i da se ne može zakazivati za datum koji je izvan dozvoljenih 30 dana unapred.

– Samo bela polja u kalendaru dostupna su za zakazivanje

– Termini su u trajanju od po 15 minuta za jednu osobu i potrebno je striktno poštovanje satnice

– Dozvoljeni termini za zakazivanje nisu isti kao što je radno vreme policijske stanice – svaka policijska stanica je samostalno opredelila termine u kojima dozvoljava elektronsko zakazivanje

pasoš
FOTO: MARINA LOPIČIĆ, PROFIMEDIA

Pored toga, zahtev za izdavanje lične karte može se podneti i lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:

– prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola)

– uplatnica generisana na portalu eUprave

– po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta

– Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

– izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)

– uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)

– izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka)

Izvor : Kurir.rs

Autor: Aleksandra Kocić

Foto: Marina Lopičić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *