SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O POVRAĆAJU POREZA NA PRVU NEKRETNINU

Kupovina stana danas je pravi izazov i životno pitanje za mnoge. Tako je i povraćaj PDV važan segment kod kupovine prve nekretnine, a imajući u vidu da je često u pitanju suma novca koja je dovoljna za opremanje stana, koja ide u proseku i do 5.000 evra. Istraživali smo ko sve ima pravo na olakšice i pod kojim uslovima.

Prema uredbama Zakona, ukoliko od 1. jula 2006. godine niste kupovali nikakvu nekretninu, niti ste postali suvlasnik dela porodične zgrade ili kuće, prilikom kupovine, računa vam se da je to prva nekretnina što znači da imate određene beneficije koje se tiču oslobađanja plaćanja poreza.

Primeri govore da kod kupovine stana od oko 40 kvadrata po ceni od oko 1.800 evra, povraćaj može da bude i do 5.000 evra.

Povraćaj poreza na prvu nekretninu

Bilo da planirate da investirate novac u kupovinu stana koji je u staroj ili novoj gradnji, i beu obzira na cenu kvadrata, kao prvi kupac neke nekretnine možete biti oslobođeni plaćanja određene vrste poreza. Ipak, za ovako nešto moraju se ispoštovati određeni uslovi. Prvi uslov je već naveden u pasusu gore i tiče se toga da od sredine 2006. godine pa sve do danas niste bili kupac nijedne nekretnine koja se vodi na vas.

Dakle, nekretnina koju tek planirate da kupite će biti prva nekretnina u vašem vlasništvu, piše portal Nekretnine.rs.

Sa druge strane, postoji značajna razlika u tome da li je stan već bio o prometu ili se radi o novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novoj gradnji, a stan pre toga nije bio u prometu, dok se na vas ne vodi nikakva nekretnina, tada imate pravo na povraćaj PDV-a kao prvi kupac. U suprotnom, nećete biti oslobođeni plaćanja poreza na dodatnu vrednost koji danas iznosi 10% ukupne vrednosti nekretnine.

Ko sve ima pravo na povraćaj poreza na prvu nekretninu?

Prema Zakonu pravo na refundaciju PDV-a ima svako fizičko lice koje je državljanin naše zemlje sa prebivalištem u Srbiji, a ima minimum osamnaest godina, tj. radi se o punoletnoj osobi.

Takođe, postoji jedno pravilo koje se tiče propisane kvadrature stana na koju kupac ima pravo povraćaja poreza na dodatnu vrednost. Naime, kao prvi kupac stičete pravo na povrat PDV-a za površinu stana do 40 m2, a svaki vaš ukućanin na 15m2.

Objasnićemo vam kako ovo funkcioniše na klasičnom primeru. Ukoliko recimo kupujete stan od 90 m2, vi kao prvi vlasnik nekretnine koja nije bila u prometu imate pravo na refundiranje poreza za 40 m2 vašeg stana, a ostali članovi vaše porodice (u zavisnosti od toga koliko ih imate, a računaju se i deca, tj. maloletne osobe) imaju pravo na povraćaj za po 15 m2. Ako živite sa supružnikom i dvoje dece, to znači da ćete porez morati da platite samo za preostalih 5 m2 od ukupno 90 kvadrata stana koliko iznosi kvadratura nekretnine koju kupujete.

Članovi porodice važan faktor za povraćaj poreza na prvu nekretninu

Ovde postoji mala začkoljica, a tiče se članova porodice koji se opredele za povraćaj pdv-a. Naime, ako se neko od njih u budućnosti odluči za kupovinu nekretnine, oni tada neće imati pravo na odbitak jer su to pravo već jednom iskoristili.

Zbog toga je veoma važno dobro razmisliti koje članove porodice planirate da uključite u proceduru podnošenja zahteva za dobijanje ove vrste olakšice jer jednom dobijena olakšica vas lišava mogućnosti da ponovo steknete ovo isto pravo ukoliko se kasnije opredelite za kupovinu nekretnine koju želite da bude u vašem vlasništvu.

Rokovi i dokumenti za povraćaj poreza na prvu nekretninu

Što se tiče roka, kupac može da podnese pismeni zahtev Poreskoj upravi 30 dana od dana potpisivanja tj. overe kupoprodajnog ugovora od strane sudskog tumača.

Reč je o tzv. RFN Obrascu – Zahtev kupca prvog stana na refundaciju. Uz zahtev, neophodno je dostaviti sledeće propratne dokumente:

original izvoda iz matične knjige rođenih

overen kupoprodajni ugovor od strane notara

original uverenja o državljanstvu

fotokopija lične karte kupca koja mora biti overena od strane ovlašćenog lica kao dokaz da kupac ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije

fotokopija kartice na kojoj se jasno vidi broj tekućeg računa kupca

izjava kupca da se radi o kupovini prvog stana overena kod notara

potvrda od lokalne samouprave da nemate nekretninu u svom vlasništvu od 1. jula 2006. godine.

Ukoliko pored kupca stana koji je naveden u kupoprodajnom ugovoru, postoje članovi porodice koji takođe imaju pravo na povraćaj pdv-a, nadležnoj poreskoj filijali potrebno je dostaviti i njihova sledeća dokumenta:

izvodi iz matične knjige rođenih

izvod iz knjiga venčanih (za supružnika)

uverenje o državljanstvu

fotokopija lične karte

potvrda o prebivalištu

uverenje da se na članove domaćinstva ne vodi nijedna nekretnina od 1.07.2006. godine.

Nakon što skupite i predate sva dokumenta poreskoj filijali, poreski inspektor je zadužen da proveri da li su ista validna, tj. da li su svi uslovi za povraćaj poreza na dodatnu vrednost ispunjeni od strane budućeg vlasnika nekretnine. On takođe određuje iznos novca koji će vam država refundirati.

Nakon toga, ukoliko su svi uslovi ispunjeni, nadležni poreski organ tj. direktor filijale u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva od strane kupca sačinjava krajnje rešenje o povraćaju poreza, a 15 dana nakon dostavljenog rešenja kupac može očekivati isplatu novca na svoj dinarski tekući račun.

Stara gradnja i povraćaj poreza na prvu nekretninu

Pored već navedenog uslova koji se tiče perioda u kojem se kupcu priznaje neka nekretnina kao prva, važno je pažnju obratiti i na sledeću situaciju kada kupac ne može biti oslobođen plaćanja poreza na dodatnu vrednost.

Bez obzira ako od sredine 2006. godine u svom vlasništvu nemate nijednu nekretninu, ako kupujete svoj prvi stan u staroj gradnji, nemate pravo na odbitak. Prema aktuelnom Zakonu, samo stanovi u novogradnji tj. samo prilikom direktne kupovine stana od investitora, budući vlasnik stiče pravo na ovu vrstu olakšice, piše portal Nekretnine.

Ako ste pronašli stan u staroj gradnji koji želite da kupite, treba da znate da je taj stan već bio u prometu i da shodno tome nemate mogućnost povraćaja novca kada je porez na dodatnu vrednost u pitanju. Ono što vas u ovom slučaju čeka jeste obaveza plaćanja poreza na apsolutna prava koji iznosi 2,5% od ukupne vrednosti nekretnine. Ipak, kupac ove nekretnine može biti oslobođen plaćanja ove vrste poreza ako mu je to prva nekretnina.

Izvor : Espreso/Nekretnine/Blic Biznis

Foto : Profimedia, Printscreen/RTS, James Clarke Images / Alamy / Profimedia, Printscreen/RTS

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *