NOVA PRUGA SPOJIĆE BEOGRAD SA AERODROMOM I BUDUĆIM STADIONOM: OBJAVLJENA DETALJNA TRASA

Beogradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni uvid u nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade železničke pruge od Zemunskog polja do reke Save-Etapa 1-deonica Zemunsko polje-Nacionalni stadion.

Granica PGR-a železničke pruge Zemunsko polje-Nacionalni stadion obuhvata trasu železničke pruge od mesta Zemunsko polje, preko Aerodroma Nikola Tesla Beograd i dalje ka naselju Surčin-Surčinskoj ulici, odnosno ka Nacionalnom stadionu i kasnije kroz područje opštine Surčin ka Obrenovcu, prenosi eKapija.

Površina obuhvaćena PGR-om železničke pruge Zemunsko polje-Nacionalni stadion iznosi oko 660,11 hektara.

Pruga je planirana kao dvokolosečna, elektrificirana i opremljena savremenim SS i TT uređajima, sa službenim mestima za potrebe putnika: stajalište Singidunum, stajalište Aerodrom, stajalište Surčin i železnička stanica Nacionalni stadion. Pruga se planira za putnički saobraćaj, za brzine vozova do 120 kilometara na čas.

„Planirana deonica Zemunsko polje-Nacionalni stadion omogućiće bolju mobilnost putnika od/do Aerodroma Nikola Tesla Beograd, mobilnost putnika od/do Nacionalnog stadiona i područja planiranog za EXPO, kao i vezu stanovnika ovog dela grada sa užim centrom grada. Izgradnja predmetne pruge podstaći će dalji razvoj područja kroz koje prolazi i dodatno će afirmisati i valorizovati prednosti železničkog šinskog sistema u sistemu transportnih usluga“, piše u ovom dokumentu.

Plansko rešenje definisano je na osnovu idejnog rešenja pruge od Zemunskog polja do Nacionalnog stadiona, koje je izradio je VS Infradesign doo.

Ovim planskim rešenjem predviđeno je odvajanje trase pruge iz železničke stanice Zemunsko polje (kilometara 12+458.93 magistralne pruge).

Planirano je da se trasa pruge Zemunsko polje-Aerodrom Nikola Tesla – Nacionalni stadion, posebnim kolosecima za svaki smer direktno poveže sa stanicom Zemunsko Polje.

Za vozove u smeru ka Aerodromu i Nacionalnom stadionu, desni kolosek počinje na kraju skretnice br.12 i to je uzeto za početnu stacionažu (kilometara 0+000.00) pruge Zemunsko Polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion.

Desni kolosek pruge odvaja se sa postojećeg štitnog koloseka sa dve uzastopne krivine, i ukršta se sa magistralnom prugom na kilometara 0+870.

Za prelazak desnog koloseka preko magistralne pruge i Kurirske ulice, planira se nadvožnjak, čime se izbegava formiranje putnog prelaza u nivou i omogućava maksimallni kapacitet pruge.

Stubove nadvožnjaka treba pozicionirati tako da ne smetaju dodavanju koloseka sa spoljnih strana magistralne pruge, kojim je u perspektivi planirano da se stanica Beograd Centar poveže četvorokolosečnom prugom sa stanicom Batajnica.

Za smer ka stanici Zemunsko polje, levi kolosek prelazi preko Kurirske ulice nezavisnim nadvožnjakom paralelno desnom koloseku, nakog čega ulazi u stanicu, gde se novoplaniranom levom skretnicom vezuje na kolosek br. 1. Na kilometara 1+000.00 trasa prolazi pored transformatorske stanice TS 110/35kV „Beograd 9“, nakog čega je planirana krivina R=700m sa prelaznicama L=50m kroz koju su koloseci razdvojeni po smerovima dovedeni u paralelni položaj na razmaku 4,5m.

Dalje se trasa dugačkim pravcem vodi ka planiranom naselju Singidunum, gde krivinom R=950m sa prelaznicama L=130m skreće ka Autoputu E70.

Na kilometara 6+250.00 pruga se denivelisano ukršta sa planiranim Lokalnim putem br. 14 koji naselje Singidunum povezuje sa petljom Aerodrom na autoputu E-70. Pruga mostom prelazi preko Lokalnog puta br.14.

Za potrebe naselja Singidunum, kao i za putnike koji bi sa autoputa presedali na BG Voz, na kilometara 7+270.00 planirano je stajalište Singidunum.

Preko autoputa (kilometara 7+650.00), pruga prelazi mostom, kojim se osim autoputa prelazi preko ulice Nova 5 (kilometara 7+880.00), koja je predviđena Planom detaljne regulacije za kompleks Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Planirana pruga i Autoput se ukrštaju na putnoj stacionaži Autoputa na kilometara 7+469.50, između Čvora 123 Petlja Beograd i Čvora 15401 Petlja Bubanj potok (petlja Leštane).

Trasa pruge krivinom radijusa R=704 metara sa prelaznicama L=195 metara skreće ka pravcu koji je paralelan Putu za aerodrom.

Pruga kroz kompleks aerodroma prolazi pravcem dužine 3,75 kilometara. Na tom pravcu se na kilometara 10+970.00 planira stajalište Aerodrom.Na kilometara 11+450.00 pruga prolazi pored TS 35/10kV Aerodrom, a na kilometara 11+512.00 preseca ulicu Nova 11, gde se formira putni prelaz u nivou.

Dalje, krivinom R=700m sa prelaznicama L=195 metara trasa pruge skreće ka Vojvođanskoj ulici. Spuštanjem pruge u usek omogućeno je da Vojvođanska ulica nadvožnjakom pređe preko planirane trase pruge.

Na kilometara 14+000.00 planira se stajalište Surčin. Po prolasku ovog stajališta, trasa pruge se vodi vijaduktom dužine oko jedan kilometara koji je planiran u krivini radijusa R=780 metara sa prelaznicama L=155 metara. Vijaduktom se pruga vodi preko Državnog puta Novi Beograd-Surčin (kilometara 14+870.00).

Nakon vijadukta trasa pruge nastavlja pravcem, a potom se krivinom radijusa R=2000 metara i prelaznicama L=50 metara uvodi u stanični pravac, koji je definisan na osnovu potrebne dužine staničnih koloseka i najpovoljnijeg mesta ukrštanja sa Ulicom Nova 4 (kilometara 17+436.00). Pruga je planirana u nasipu, tako da Ulica Nova 4, prolazi podvožnjakom ispod pruge.

Stanica Nacionalni stadion ima četiri koloseka i završna je stanica pruge u ovoj fazi.

Za naredne faze, ostavljena je mogućnost produženja trase pruge ka Obrenovcu, što će biti predmet obrade posebnog planskog dokumenta.

Stanice i stajališta

U okviru Plana železničke pruge, namenjene za putnički saobraćaj, na deonici od Zemunskog polja do Nacionalnog stadiona, predviđene su dve železničke stanice u tri stajališta:

– Železnička stanica Zemunsko polje km 0+000 (postojeća stanica na magistralnoj
pruzi Beograd – Novi Sad – Subotica – državna granica)

– Stajalište Singidunum km 7+270 (novo stajalište)

– Stajalište Aerodrom km 11+030 (novo stajalište)

– Stajalište Surčin km 14+000 (novo stajalište)

– Železnička stanica Nacionalni stadion km 17+800 (nova stanica).

„Parkiraj i vozi se“

U zoni železničkog stajališta Singidunum planiran je javni parking tipa „parkiraj i vozi se“. S obzirom na to da je, pored železničkog, u neposrednoj blizini i autobusko stajalište, kao i TAXI stanica, na ovoj poziciji je planirana maksimalna intermodalnost (povezanost) između različitih podsistema javnog gradskog transporta kako međusobno, tako i sa individualnim prevozom (putnički automobil).

Takođe, u zoni železničkog stajališta Surčin osim taksi stanice, planiran je javni parking kapaciteta 95 parking mesta koji može funkcionisati po principu „parkiraj i vozi se“.

Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, nosilac izrade plana sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Javni uvid trajaće do 1. novembra.

Izvor: EKAPIJA

Foto:Denis Belitsky/Shutterstock

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *