JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID NA NACRT PROSTORNOG PLANA BRZE SAOBRAĆAJNICE OSTRUŽNICA – OBRENOVAC

U zgradi Javnog preduzeća Sportski kulturni centar „Obrenovac”, danas je održana Javna sednica Komisije za Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene i infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica – Obrenovac i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica – Obrenovac na životnu sredinu.

Na sednici su razmatrani prigovori koje su tokom trajanja Javnog uvida uložili građani i predstavnici pravnih lica.

Sednici je prisustvovao i predsednik Gradske opštine Obrenovac Miloš Stanojević koji je tom prilikom istako da će se izgradnjom brze saobraćajnice omogućiti bezbednije odvijanje saobraćaja, ali i rešiti dugogodišnji problem žitelja Bariča i Male Moštanice kroz sanaciju klizišta.

Površina obuhvata prostornog plana iznosi 6,86ha, a dužina deonica planiranog puta iznosi 14,44km i proteže se kroz teritorije opština Čukarica, Obrenovac i Surčin.

Planirana trasa brze saobraćajnice počinje od postojeće petlje „Ostružnica“ na južnoj obilaznici grada Beograda (deo koridora 10), pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do raskrsnice (planirane petlje) sa starim Obrenovačkim putem.

Brza saobraćajnica se novoplaniranom trasom pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka (uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save, izgradnji nasipa i stabilizaciji klizišta), do naselja Barič, gde se planirana trasa odvaja od linije obale. Dalje se novoplanirana trasa pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice i petlje „Obrenovac“ na državnom putu IA reda E-763, kao završnoj stacionaži – stoji u planskoj dokumentaciji.

Duž čitave trase brze saobraćajnice planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100km/h. Ova brza saobraćajnica može imati i karakter gradske saobraćajnice, sa posebnim režimom (80km/h) i mogućnošću projektovanja autobuskih stajališta u koridoru.

Trasa saobraćajnice podeljena je na tri deonice:

Deonica 1 (km 0-525 – km 6+450) – počinje od postojeće petlje „Ostružnica“ na južnoj obilaznici grada Beograda, odnosno državnog puta IA reda A1 (E-75), na stacionaži km 0-525, pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do planirane petlje „Umka“ (veza sa starim Obrenovačkim putem i dalje postojećim državnim putem IB reda broj 26) na stacionaži km 6+450.

Osnovna funkcija ove deonice je povećanje kapaciteta i nivoa usluge, odnosno saobraćaja koji se odvija na državnom putu IB reda broj 26 od Ostružnice do Umke.

Deonica 2 (km 6+450 – km 10+350) – počinje od planirane petlje „Umka“ na stacionaži km 6+450 i predstavlja novoplaniranu trasu, koja se pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka, do naselja Barič gde se planirana trasa odvaja od linije obale na stacionaži km 10+350.

Ova deonica se planira i projektuje sa povećanom računskom brzinom od 100km/h i ima osnovnu funkciju razdvajanja tranzitnih i lokalnih saobraćajnih tokova uz povećanje kapaciteta i nivoa usluge. Pored toga, specifična funkcija ove deonice jeste sanacija i stabilizacija klizišta „Duboka“, odnosno izgradnja puta na nasipu u delu korita reke Save, uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save i izgradnji regulacione građevine.

Deonica 3 (km 10+350 – km 13+915) – počinje od naselja Barič i stacionaže km10+350 i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice i petlje „Obrenovac“ na državnom putu IA reda A2 (E-763), na završnoj stacionaži km 13+915. Ova deonica ima funkciju dodatnog regulisanja saobraćajnih tokova u industrijskoj zoni Bariča, preko posebne mreže planiranih servisnih saobraćajnica.

U planskoj dokumentaciji navedeno je da je podela trase uslovna i definisana samo za potrebe izrade plana. U daljim fazama izrade tehničke dokumentacije za brzu saobraćajnicu, a u skladu sa tehničkim karakteristikama, moguće je drugačija podela trase na deonice.

Na trasi je predviđeno 8 mostova, od kojih su 4 u okviru prve deonice, jedan u drugoj deoonici, dok su tri planirana za treću deonicu. Takođe, planirane su i tri petlje Pećani, Umka i Barič, navodi eKapija.

Pored ovoga, na trasi je planirano i 9 denivelisanih ukrštanja, od čega su 3 nadvožnjaka i 6 podvožnjaka.

Područje Prostornog plana se pruža paralelno sa rekom Savom i povezuje građevinsko područje grada Beograda sa naseljima uz reku Savu i gradskom opštinom Obrenovac.

Nakon javnog uvida sledi izrada planske i tehničke dokumentacije, dok bi radovi na izgradnji trebalo da počnu 2025. godine.

nor

Izvor: lokalnenovine.rs

Foto:lokalnenovine.rs

One thought on “JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID NA NACRT PROSTORNOG PLANA BRZE SAOBRAĆAJNICE OSTRUŽNICA – OBRENOVAC

  1. U vremenu kada se Beograd oslobadja barijera koji ih dele od Save / Beograd na vodi/ naselje Umka, koje je prirodno na vodi i nezamislivo bez pristupa obali, blokira se Brzom saobracajnicom . Kada se postave zidovi za zastitu od buke na tom delu, stanovnici Umke imace pogled na reku samo ako se voze automobilom brzom saobracajnicom projektovanom brzinom 100 na sat

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *